• Sinds 1 maart is het mogelijk om de belastingaangifte over 2022 in te dienen.
 • Er zijn tal van aftrekposten die ervoor kunnen zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen.
 • Business Insider geeft een overzicht van de belangrijkste aftrekposten en andere tips om de aangifte voor de inkomstenbelasting soepel te laten verlopen.
 • Lees ook: Belastingaangifte 2022: belangrijke deadlines plus 7 andere handige tips en weetjes

Sinds 1 maart kun je aangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 2022 indienen. De eerste dagen waren er wat strubbelingen met de digitale inlog via DigiD, maar waren vrijdag verholpen.

Bij de belastingaangifte is het altijd interessant om te kijken of je met behulp van aftrekposten het belastbare inkomen kunt verlagen. Zeker nu de koopkracht van Nederlanders nog altijd onder druk staat door de hardnekkig hoge inflatie.

In een uitgebreide serie heeft Business Insider de afgelopen weken tientallen aftrekposten behandeld. In het overzicht hieronder belichten we de meest interessante aftrekposten voor de belastingaangifte.


Eigen woning

1) hypotheekrente

De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning is maximaal 30 jaar aftrekbaar.

Val je in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (met een inkomen boven 69.399 euro), dan mag je de hypotheekrente helaas niet aftrekken tegen het gebruikelijke belastingtarief (49,5 procent), maar tegen 40 procent.

2. Eigen woning: overige kosten die je maakt bij de aankoop van een huis

Je mag ook alle kosten aftrekken die je hebt gemaakt om de hypotheeklening te verkrijgen, mits het een lening is waarbij je maandelijks aflost. Denk hierbij aan:

 • advieskosten voor de hypotheekadviseur
 • taxatiekosten die nodig zijn om de lening te krijgen
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • afsluitprovisiekosten van een nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot
 • betaalde bouwrente na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst en
 • kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie.

Niet aftrekbaar zijn de notariskosten voor de koopakte, courtage voor de makelaar, advieskosten voor verzekeringen, overdrachtsbelasting en premies voor je opstalverzekering en kapitaalverzekering eigen woning.

Ook de kosten voor onderhoud of een verbouwing mag je helaas niet aftrekken, maar de rente over een lening die je hiervoor afsluit wèl.

3. Eigen woning: boeterente en overige kosten bij oversluiten of rentemiddeling

Heb je een groot bedrag vervroegd afgelost, de hypotheek overgesloten of gekozen voor rentemiddeling, dan heeft de hypotheekverstrekker mogelijk een boeterente bij jou in rekening gebracht. Deze mag je in de meeste gevallen als aftrekpost opvoeren.

Verhoog je de hypotheek om de boeterente te financieren, dan mag je de boeterente eenmalig aftrekken, maar de hypotheekrente over de verhoging níet.

Je mag daarnaast alle kosten aftrekken die je hebt gemaakt om de hypotheek over te sluiten of aan te passen, zoals advies-, taxatie- en notariskosten.

Benieuwd welke kosten je als huizenbezitter mag aftrekken? Lees het in dit artikel


Vermogensbelasting box 3

4) Twee rekenmethodes voor belasting op sparen en beleggen

Wie meer dan 50.650 euro vermogen heeft, moet daarover belasting betalen in box 3 voor sparen en beleggen. In je belastingaangifte over 2022 kun je kiezen uit twee rekenmethodes:

 • de oude methode, met drie schijven met elk een ander fictief rendement
 • een nieuwe methode, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van je vermogen over drie categorieën (spaargeld, beleggingen en eventuele schulden).

Met de tweede methode betaal je over 2022 de facto geen belasting over je spaargeld, terwijl voor beleggingen en vakantiewoningen wordt gerekend met een rendement van maar liefst 5,53 procent. Om die reden is de nieuwe rekenmethode het meest gunstig voor spaarders en de oude voor beleggers.

De aangiftesoftware maakt voor jou automatisch de voordeligste keuze.

... maar schulden zijn een interessante aftrekpost

Over het vermogen dat is belast in box 3, mag je eventuele schulden aftrekken. Dit kan van alles zijn, zoals:

 • een lening voor een auto
 • roodstand bij de bank
 • toeslagen die je moet terugbetalen
 • schuld voor de financiering van een vakantiehuis
 • een bedrag van het persoonsgebonden budget dat je moet terugbetalen
 • erfbelasting die je nog verschuldigd bent of
 • een schuld door een schenking op papier.

Ook studieschulden mag je aftrekken van je vermogen in box 3, behalve als de schuld nog kan worden omgezet in een gift. De rente over een studieschuld is helaas niet aftrekbaar onder het kopje ‘studiekosten’ in box 1.

Belastingschulden zijn vaak niet aftrekbaar, met uitzondering van verschuldigde erfbelasting. Ook ondernemingsschulden vallen er buiten.

Voor schulden geldt wel een drempel van 3.200 euro (of het dubbele als je een fiscaal partner hebt). Heb je weinig schulden, dan vis je dus achter het net. Maar grotere schulden vormen een interessante aftrekpost.

5. Groene beleggingen

Beleg je in een groenfonds (een door de fiscus erkend fonds dat deelneemt in projecten voor milieubescherming)? Dan krijg je op twee fronten extra belastingvoordeel:

 • een aparte vrijstelling voor de vermogensbelasting van 61.215 euro (of het dubbele als je een fiscaal partner hebt).
 • een korting op de te betalen belasting van 0,7 procent over het saldo op deze groenrekening tot 61.215 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap).

In dit overzicht op de website van de Belastingdienst kun je zien welke groenfondsen hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie over je spaargeld, beleggingen en schulden in box 3 (vermogensbelasting), vind je in dit artikel


Ziektekosten

6)Aftrekbare zorgkosten

De aftrekmogelijkheden voor ziektekosten zijn behoorlijk beperkt. Je mag alleen de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding krijgt via bijvoorbeeld je zorgverzekering of bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bezoekjes aan de tandarts, mondhygiënist, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut of homeopaat waarvoor je niet aanvullend bent verzekerd
 • Voorgeschreven medicijnen die jij zelf hebt betaald
 • Een voorgeschreven dieet (vast bedrag)
 • Reiskosten
 • Sommige hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat en steunzolen
 • Een zorgrobot

De kosten voor een bril of contactlenzen zijn helaas níet aftrekbaar. Dat geldt ook voor medicijnen die je bij de drogist koopt. Ook zorgpremie en het eigen risico mag je helaas niet in mindering brengen op je inkomen.

Verder geldt voor ziektekosten geldt een forse inkomensafhankelijke drempel. Voor een modaal inkomen van 38.000 euro bijvoorbeeld is dat 660 euro.

Maak je weinig zorgkosten en heb je een bovenmodaal inkomen, dan is het de vraag of je de zorgkosten wel in mindering mag brengen op je inkomen.

Ben je benieuwd of je ziektekosten mag aftrekken en hoe de regels zijn? Check dan dit artikel


Alimentatie

7. Betaalde alimentatie

Betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen wel, maar wel tegen maximaal 40 procent.

In sommige situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-partner aftrekbaar. Ook eventueel opgegeven eigenwoningforfait is mag je tijdelijk in aftrek brengen als alimentatie. Maar de kosten voor een advocaat en een juridische procedure om de alimentatie vast te stellen, aan te passen of stop te zetten zijn helaas níet aftrekbaar.

... en ontvangen alimentatie

Ben je de ontvangende partij, dan mag je wel alle kosten aftrekken die je hebt gemaakt om de alimentatie of afkoopsom te krijgen (of te houden). Dit gaat niet alleen om het honorarium van de advocaat, maar ook om eventuele incassokosten, telefoonkosten en postzegels.

Wel moet je de ontvangen alimentatie opgeven als inkomen.


Giften aan goede doelen

8. Giften aan ANBI

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Er geldt wel een drempel: de giften moeten bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro daarboven mag je aftrekken. De aftrek is begrensd op 10 procent van je drempelinkomen.

Van een drempel of maximum is geen sprake als je een periodieke gift doet. Je legt dan vast dat je minimaal vijf jaar doneert.

Voor giften aan een culturele ANBI mag je de gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Net als bij partneralimentatie en de hypotheekrente is deze aftrek gemaximeerd op 40 procent.

Meer informatie over alimentatie, giften en andere familiezaken, zoals kinderopvang, vind je in dit uitgebreide overzichtsartikel


Reiskosten

9)Kosten voor reizen naar werk met auto of OV

Ga je met je eigen auto of de fiets naar je werk, dan heb je geen recht op reisaftrek. Wel mag je baas maximaal 19 eurocent per kilometer onbelast vergoeden.

Reis je met het openbaar vervoer, dan mag je hiervoor onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken. De hoogte hiervan hangt af van de afstand die je moet overbruggen en de reisfrequentie. Het is maximaal 2.214 euro. De tabel met de bedragen vind je hier.

Woon je binnen een straal van tien kilometer van je werk, dan heb je helaas geen recht op aftrek.

Reed je vorig jaar in een auto van de zaak, dan moet je een fictief bedrag bij je salaris optellen (bijtelling), tenzij je er minder dan 500 kilometer privé mee hebt gereden. Dit laatste moet je wel kunnen bewijzen met een sluitende kilometerregistratie.

Meer informatie over reiskosten, een leaseauto en interessante belastingkortingen voor werknemers vind je in dit artikel


Ondernemers

10)Vaste aftrekposten en investeringen

Voor ondernemers vormt de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, een belangrijke aftrekpost. Kleine ondernemers kunnen daarnaast profiteren van de MKB-winstvrijstelling. In beide gevallen is de aftrek wel gemaximeerd op 40 procent.

Voor sommige aftrekposten geldt als eis dat je vorig jaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf moet hebben besteed (het zogeheten urencriterium).

Ook voor investeringen in bedrijfsmiddelen zijn er veel aftrekmogelijkheden. De bekendste zijn:

 • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • de energie-investeringsaftrek (EIA)
 • de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en
 • de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

11)Verzekeringspremies, briefpapier en werkkleding

Andere kosten mag je aftrekken voor zover deze voor zakelijk gebruik zijn. Denk bijvoorbeeld aan briefpapier met het logo van je bedrijf, verzekeringspremies, reiskosten, abonnementen op vakliteratuur en het bonnetje voor de aanschaf van een printer.

Voor dure aankopen (vanaf 450 euro) of aankopen die langer dan één jaar meegaan, zoals een bureau of een auto, moet je de aftrek uitsmeren over meerdere jaren.

Werkkleding mag je alleen aftrekken als deze zich uitsluitend voor je bedrijf leent, zoals een uniform of overall. Kun je de kleding ook buiten je werk dragen (zoals een maatpak), dan moet er een groot bedrijfslogo (minimaal 70cm2) op staan.

Kosten voor persoonlijke verzorging, zoals een bezoekje aan de kapper, zijn helaas niet aftrekbaar. Voor een kantoor of praktijkruimte aan huis gelden strenge regels.

Ben je in 2022 een bedrijf begonnen, dan mag je alle kosten aftrekken die je hebt gemaakt vooruitlopend op de start van je onderneming. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een marktverkenning of het bouwen van een website.

12. Belkosten

Zakelijke gesprekskosten zijn volledig aftrekbaar. Een telefoonabonnement niet, tenzij de aansluiting zich in jouw kantoorruimte bevindt.

Heb je een smartphone met abonnement die je zowel zakelijk als privé gebruikt, dan mag je de abonnementskosten naar rato aftrekken.

13. Diners en zakenlunches

Voor de kosten voor relatiegeschenken, zakenlunches en -diners (inclusief fooien), een bezoek aan een congres of seminar of studiereizen geldt een hoge drempel van maar liefst 4.800 euro: alleen de kosten daarboven zijn volledig aftrekbaar.

Zit je onder deze drempel, dan mag je slechts een deel van de kosten af te trekken:

 • 80 procent van de kosten (als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) of
 • 73,5 procent (voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting).

Houd er rekening mee dat voor aangifte omzetbelasting soms andere regels gelden. Zo mag je de btw over een zakenlunch of kop koffie in een café niet aftrekken als voorbelasting in je btw-aangifte, maar wel voor de inkomstenbelasting.

14. Voor de laatste keer: fiscale oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer mocht je voorheen elk jaar een deel van de winst reserveren voor je oudedagsvoorziening. In 2022 ging het om 9,44 procent, met een maximum van 9.632 euro. Deze regeling is dit jaar gestopt. Maar in je aangifte over 2022 kun je er nog wel gebruik van maken, mits je aan de voorwaarden hebt voldaan.

Bedenk wel dat deze zogeheten Oudedagsreserve geen afstel van belastingen is, maar uitstel. Heb je daar vorig jaar gebruik van gemaakt, dan moet je daarover op een later moment alsnog afrekenen met de fiscus. Maar omdat dit waarschijnlijk tegen een lager tarief is (omdat je dan met pensioen bent), kan dit per saldo belastingvoordeel opleveren.

Benieuwd welke kosten je als ondernemer zoal kunt aftrekken? Dat kun je lezen in dit artikel.

15. Auto van de zaak

Gebruik je als ondernemer de auto voor zakelijke ritten? Dan hangt het er voor de fiscus vanaf als welk vermogen de auto wordt beschouwd:

 • Als privévermogen.
  Je mag dan voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken.
 • Als bedrijfsvermogen
  In dat geval mag je de autokosten aftrekken van de winst: de brandstofkosten, verzekeringspremie, parkeerkosten, motorrijtuigenbelasting, onderhouds- en reparatiekosten en zelfs het bonnetje voor de wasstraat.

Gebruik je de auto ook voor privéritten, dan heb je wel te maken met een bijtelling, tenzij je vorig jaar minder dan 500 privékilometers hebt afgelegd.

Ook voor de omzetbelasting is van belang of je de auto rekent tot je bedrijfs- of privévermogen. De keuze 'zakelijk' of 'privé' mag voor de inkomsten- en omzetbelasting wel verschillen.

LEES OOK: Belastingaangifte 2022: belangrijke deadlines plus 7 andere handige tips en weetjes