Hoge energiekosten, hogere financieringslasten door de gestegen rente, hogere loonkosten…en een afkoelende economie. Ga er maar aan staan als ondernemer in 2023!

Het belooft geen makkelijk jaar te worden voor ondernemers, zo concluderen economen van ABN AMRO in een vrijdag verschenen sectorrapport over de Nederlandse economie.

Financieel gezien staat het Nederlandse bedrijfsleven er nog goed voor, maar de combinatie van diverse soorten van kostenstijgingen en de afkoelende economie zetten wel druk op de winstmarges. Cruciaal is immers in hoeverre bedrijven stijgende kosten kunnen doorberekenen in de verkoopprijzen die ze rekenen. En dat is afhankelijk van zowel de mate waarin producten en diensten als noodzakelijk worden gezien als het concurrentieveld in een sector.

Uit het rapport van ABN AMRO blijkt dat zes op de tien sectoren hogere kosten niet of nauwelijks kunnen doorberekenen in hun verkoopprijzen. Dit geldt bijvoorbeeld in de vastgoedsector waar stijgende rentes niet gepaard gaan met hogere verkoopprijzen voor kantoorpanden of winkels, maar eerder een omgekeerd effect hebben.

De hoge energiekosten spelen onder meer een rol voor datacenters, de landbouw en de horeca. En stijgende personeelskosten zijn een belangrijke factor bij juridische en administratieve dienstverleners en de uitzendbranche.

Margedruk voor bedrijven door hogere kosten in 2023

In de onderstaande tabel hebben de economen van ABN AMRO een top 20 gemaakt van branches die aangeven relatief veel moeite te hebben om hogere kosten door te berekenen in de verkoopprijzen en dus gevoelig zijn voor margedruk.

Te zien is dat de verhuur en handel onroerend goed bovenaan staat wat betreft het aantal ondernemers dat zegt hogere kosten niet of nauwelijks te kunnen doorberekenen. Het gaat hier om liefst vier op de vijf vastgoedondernemers. Zoals gezegd speelt de omgekeerde relatie tussen (hypotheek)rentes en vastgoedprijzen een grote rol,

Andere branches die zuchten onder de kostendruk zijn onder meer reisbureaus, zakelijke dienstverleners zoals callcenters en de basismetaalindustrie.

De economen van ABN AMRO verwachten dat de margedruk bij een reeks bedrijfssectoren ervoor zorgt dat de Nederlandse economie in 2023 nog maar met 0,7 groeit, tegen een verwachte groei van 4,6 procent dit jaar.

LEES OOK: Nederlandse bedrijven draaien meer uren, maar dat levert per gewerkt uur minder op