Stel je ontvangt een gepeperde rekening, omdat je zoon de belbundel heeft overschreden. Of je vijftienjarige dochter krijgt een boete omdat ze reed op een fiets zonder licht. Wie is dan aansprakelijk?

Naarmate je kind ouder wordt, krijgt hij of zij steeds meer verantwoordelijkheden. Je zoon of dochter krijgt de beschikking over een mobiele telefoon, ontvangt zak- en kleedgeld, verdient zelf geld met een bijbaantje en gaat steeds vaker alleen op pad.

Meestal gaat het goed. Maar het kan ook misgaan. Je kind krijgt bijvoorbeeld een boete, maakt schulden of veroorzaakt per ongeluk schade. De grote vraag is dan: wie is er aansprakelijk?

Zoals bij veel juridische kwesties, valt hier geen eenduidig antwoord op te geven. Of je als ouder verzekerd bent of de portemonnee moet trekken, hangt af van de leeftijd van je kind en de oorzaak van de financiële schade.

Bankzaken

Een kind wordt meerderjarig als het zijn achttiende verjaardag viert of vanaf z’n 16e als het kind eventueel trouwt. Voor het zover is, mag hij of zij niet zelfstandig een bankrekening openen. Hiervoor is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger: zijn ouders of voogd.

Zij stellen zich in dat geval ook garant voor een eventueel saldotekort. Zo'n vaart zal het echter niet snel lopen, want rood staan is bij de meeste jongerenrekeningen niet toegestaan.

Hoeveel je kind per dag mag opnemen, verschilt per bank. Bij sommige banken kun je zelf als ouder de spelregels vaststellen en bijvoorbeeld een limiet voor geldopnames instellen of regelen dat je kind alleen geld kan overboeken na jouw goedkeuring.

Aankopen

Een minderjarige mag de meest gangbare artikelen, zoals een etui, games of een t-shirt, zelf kopen; tenzij jij ter plekke bezwaar maakt. De grens wat 'gangbaar' is, is niet helder gedefinieerd. In ieder geval mag je kind geen grote financiële verplichtingen aangaan. Hij mag bijvoorbeeld niet zelf een telefoonabonnement afsluiten.

Gebeurt dit toch, zonder jouw toestemming, dan heb jij het recht om het contract te laten ontbinden. Stuur in dat geval zo snel mogelijk een aangetekende brief naar het bedrijf waarmee je kind zaken heeft gedaan. Op de website van Consuwijzer vind je een voorbeeldbrief. Je moet wel zelf in actie komen, want de koopovereenkomst is niet automatisch ongeldig omdat je kind nog geen achttien jaar is.

Gaat het bedrijf niet akkoord met ontbinding van het contract of schakelt het een incassobureau in, dan rest een gang naar de rechter.

Belkosten

Je mag als ouder natuurlijk wel een abonnement voor je minderjarige kind afsluiten. Jij blijft dan wel verantwoordelijk voor de kosten.

Als je kind de belbundel overschrijdt en de rekening niet kan betalen, moet jij hier dus voor opdraaien. Je kunt nare verrassingen voorkomen door je kind prepaid te laten bellen. Ook is het raadzaam om met je kind duidelijk af te spreken wie welke kosten betaalt.

Lenen

Een minderjarig kind mag niet zonder toestemming van zijn ouders een lening afsluiten. Daarna mag dit wel. Is je kind achttien jaar of ouder, dan hoef je als ouder niet op te draaien voor de aflossing van de lening.

Schulden

Of je als ouder aansprakelijk bent voor de schulden van je minderjarige kind, is niet op voorhand te zeggen. De leeftijd van je kind is bepalend, maar ook de oorzaak van de schuld.

Zoals aangegeven kun je aankopen die voor een minderjarige ongebruikelijk zijn, zoals een telefoonabonnement, ongedaan maken. Voor schulden door aankopen die wel gangbaar zijn, zoals kleding, ben jij als ouder wel aansprakelijk; ook als je geen toestemming hebt gegeven voor die aankopen.

Schade

Als je kind schade aanricht en bijvoorbeeld een hockeybal door de voorruit van de buurman schiet, hangt het van de situatie en de leeftijd van je kind af wie hiervoor moet opdraaien.

Is je kind jonger dan veertien jaar, dan zijn de ouders aansprakelijk. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dan kun je daar een beroep op doen, als de schade per ongeluk is veroorzaakt.

Veertien- en vijftienjarigen zijn zelf aansprakelijk, tenzij jij je kind had kunnen tegenhouden, maar dit hebt verzuimd.

Een zestienjarige is in eerste instantie zelf aansprakelijk voor schade die hij aan een ander toebrengt. Daarnaast kun jij als ouder aansprakelijk zijn, als je nalatig bent geweest of onrechtmatig hebt gehandeld. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je zoon een bromfietsongeluk heeft veroorzaakt en jij wist dat hij zonder WA-verzekering rondreed.

Verruiming aansprakelijkheid

Er is een wet in de maak om de aansprakelijkheid van ouders voor schade door minderjarige kinderen te verruimen van dertien tot achttien jaar.

Als de plannen doorgaan, ben je als ouder altijd aansprakelijk; ook als jou niets te verwijten valt. Deze maatregel maakt het voor slachtoffers makkelijker om de schade te verhalen, aangezien minderjarigen doorgaans krapper bij kas zitten dan hun ouders.

Verkeersboete

Als jouw minderjarige zoon of dochter een boete krijgt voor een lichte verkeersovertreding, zoals fietsen zonder licht, dan moet hij of zij deze boete zelf betalen. Het boetebedrag wordt dan wel met de helft verminderd. Is je kind 16 jaar of ouder, dan moet hij de volledige boete zelf betalen.

Levensonderhoud

Viert je kind zijn achttiende verjaardag, dan is hij voortaan zelf aansprakelijk voor zijn daden. Maar dat ontslaat  ouders niet van hun onderhoudsplicht. Tot je kind 21 jaar wordt, blijf je verplicht om te voorzien in de kosten van studie en levensonderhoud; ook als je zoon of dochter een baan heeft of zelfstandig woont.

Lees meer

Op de kleintjes letten; ook na de dood

Zo bespaar je op je kind

Zo maak je je kind wegwijs met geld

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl