De auto heeft zijn aantrekkingskracht op jongeren nog niet verloren. Het aantal personen tussen de 18 en 25 jaar met een eigen bolide neemt weer iets toe. Met name jonge vrouwen schaffen vaker een auto aan.

Jongeren hebben geen interesse meer in auto’s, zo signaleren trendwatchers al een tijdje. Door internet en smartphones zijn vrienden altijd dichtbij en is fysiek contact minder belangrijk. Ook wonen steeds meer jongeren in steden, waar de afstanden kleiner zijn en volop bussen, trams of metro’s rijden.

Weekblad The Economist tekende drie jaar geleden al de trend van het dalende autobezit op in westerse landen. Jongeren halen steeds later hun rijbewijs, brandstofprijzen zijn gestegen en de auto is niet meer het statussymbool dat het in de na-oorlogse jaren was.

Autobezit in Nederland

Maar in Nederland lijkt die trend niet op te gaan, blijkt uit onderzoek van VWE, het bureau voor voertuigdocumentatie en –informatie. Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar bezaten op 1 augustus van dit jaar 288.607 personenwagens, ruim 22.000 stuks meer dan op hetzelfde moment in 2009.

Wel zat er in 2011 een kleine dip in het autobezit onder jongeren: 15,7 procent had toen een eigen auto. Maar sindsdien is dit percentage geklommen tot 17,2 procent.

Hoe komt dit? De economische crisis was voor veel jongeren een reden om de aanschaf van een eigen auto uit te stellen. "Inmiddels stijgt het consumentenvertrouwen weer. Daarbij daalt de werkeloosheid onder jongeren, die tijdens de recessie in de afgelopen jaren juist sterk was toegenomen", schrijft VWE. "Gevolg is dat meer jongeren een salaris hebben waarvan ze een auto kunnen betalen."

Inhaalslag jonge vrouwen

Er is een groep in het bijzonder die vaker een auto aanschaft: jonge vrouwen. Sinds 2009 is het autobezit onder deze groep gestegen van 12,4 naar 13,6 procent. Het autobezit onder jonge mannen is nauwelijks veranderd ten opzichte van zes jaar geleden.

autobezit

"Voor de groei in het autobezit onder jongeren zijn vooral de meiden verantwoordelijk", aldus VWE. "Nog steeds is een meerderheid van 59 procent van alle jonge autobezitters mannelijk, maar het aandeel van meiden groeit wel gestaag."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl