Schonere auto’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de uitstoot van broeikasgas CO2 in Nederland.

De elektrische auto wint terrein, maar dat is zeker niet de enige optie.

Business Insider inventariseert 9 technologieën voor de aandrijving van auto’s die kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot.

Wegverkeer is goed voor zo’n 17 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. En Europees gezien ligt dat aandeel zelfs nog een stuk hoger. Schonere auto’s kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van broeikasgasemissies.

Maar welke technologie wordt het? Heeft Elon Musk goed gegokt en rijden we straks allemaal rond in elektrische auto’s? Of zorgt Toyota met zijn waterstofauto Mirai voor een doorbraak?

Dan zijn er nog synthetische en biobrandstoffen die gebruikmaken van de bestaande infrastructuur van tankstations. Handig! Of is er een toekomst voor aardgas en zijn duurzame broertje groengas?

We hebben negen manieren om auto’s aan te drijven op een rij gezet. Met daarbij ook een Nederlandse startup die veel publiciteit vergaarde met een innovatieve auto.

9 technologieën die auto’s schoner kunnen maken

Lees meer over auto's: