Volgens de plannen van het Pensioenakkoord stijgt de AOW-leeftijd de komende jaren geleidelijk om in 2024 uit te komen op 67 jaar. Daarna wordt deze gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Maar het ziet ernaar uit dat de AOW-leeftijd pas in 2028 verder omhoog gaat.

Afgelopen zomer bleek uit schattingen die de regering naar buiten bracht, dat de leeftijd waarop je aanspraak kan maken op de pensioenuitkering van de staat vanaf 2024 aan aantal jaar op 67 blijft.

Die prognose wordt nu bevestigd door nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de levensverwachting van 65-jarige Nederlanders blijkt namelijk dat die in 2025 nog zo’n 20,75 jaar te leven hebben.

Vorige jaar ging het CBS er nog van uit dat ze een halve week minder lang te gaan hadden. De pensioenleeftijd is gekoppeld aan deze levensverwachtingscijfers.

De nieuwe prognose betekent dat 65-jarigen in 2025 ruim een maand langer leven dan in 2024, het jaar waarop de AOW-leeftijd voor het eerst de 67 jaar zal bereiken. Hierdoor zal er waarschijnlijk in ieder geval in 2025 geen verdere verhoging van de AOW-leeftijd plaatsvinden.

Lees op Business Insider: Wanneer krijg ik AOW? Deze grafiek laat zien hoe groot het verschil is als je nu 28 of juist 65 bent

Tot 2024 liggen de AOW-leeftijden vast. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de leeftijden de komende jaren oplopen van 66 jaar en 4 maanden in 2020 tot 67 jaar in 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben daar ook al mee ingestemd.

De levensverwachting van 65-jarigen neemt sinds 1950 toe. Destijds had de gemiddelde Nederlander van die leeftijd nog 14,3 jaar te leven. Nu is dat dus ruim vijf jaar meer. Sinds 2014 is de levensverwachting, onder invloed van hogere sterfte door bijvoorbeeld griepepidemieën, enigszins gestagneerd. Het CBS gaat ervan uit dat de levensverwachting na 2019 weer omhoog gaat.