Amsterdam is een van de meest onbetaalbare steden van de wereld om in te wonen. De huizenmarkt is oververhit en de populariteit van Airbnb helpt niet mee.

Onderzoek van de economen van de Vrije Universiteit Amsterdam liet eerder al zien dat er een aantoonbaar effect is van het verhuurplatform op lokale huizenprijzen. Laat toeristentrekpleister Amsterdam nu eens meer dan twintigduizend Airbnb-verhuurders tellen.

De gemeente Amsterdam stelt sinds begin dit jaar nieuwe beperkingen aan de verhuur via Airbnb. Woningeigenaren mogen hun huizen nog maar dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen. Een halvering van wat er eerst toegestaan was.

Afgelopen week publiceerde het ING Economisch Bureau een analyse waaruit blijkt dat deze nieuwe regelgeving het effect van verhuur via Airbnb op Amsterdamse huizenprijzen flink kan raken.

Kort gezegd leggen de economen van ING een verband tussen de maandelijkse opbrengsten die je als verhuurder uit Airbnb haalt en de extra hypotheek die je daarvan zou kunnen betalen. De hoogte van dat extra hypotheekbedrag geeft een indicatie van het prijsopdrijvende effect op huizenprijzen.

Hieronder de berekening van ING:

Volgens ING verlicht de strengere regelgeving van de gemeente de druk van Airbnb op de stijgende huizenprijzen in Amsterdam aanzienlijk.

De berekening laat zien dat je, uitgaande van 60 dagen verhuur via Airbnb, netto 355 euro per maand kan overhouden. Dit schept ruimte voor een extra hypotheek van ruim een ton. Wordt het maximale aantal verhuurdagen beperkt tot dertig, dan daalt het netto maandbedrag naar 215 euro. Dit geeft ruimte voor een extra hypotheek van ruim 60 duizend euro. Ofwel ongeveer 40 duizend euro minder.

Het Airbnb-effect staat overigens los van andere factoren uitoefenen op de huizenprijzen in Amsterdam: zoals de aantrekkingskracht van de stad op internationale werknemers en beleggers die panden opkopen voor permanente verhuur.

Steden zoals Rotterdam en Utrecht laten vooralsnog een maximum verhuur van 60 dagen per jaar toe van Airbnb.

Voor deze steden zijn er minder gedetailleerde data beschikbaar, vergeleken met Amsterdam. Voor de Nederlandse hoofdstad kun je een overzicht op de site insightairbnb.com

Als we het model van de ING in grote ruwe lijnen volgen, kun je bijvoorbeeld het volgende berekenen voor Rotterdam.

  • Prijs Airbnb Rotterdam: gemiddeld € 109/nacht in mei voor 2 personen
  • Netto opbrengst per maand bij 60 nachten: € 201
  • Netto opbrengst per maand bij 30 nachten: € 138
  • Opbrengst 60 nachten, extra hypotheek: € 57.677
  • Opbrengst 30 nachten, extra hypotheek: € 39.563

Dit is een ruwe berekening, maar in Rotterdam zou een vergelijkbare maatregel als in Amsterdam dus betekenen dat je met Airbnb-inkomsten bij een maximale verhuur van 30 dagen ongeveer 18 duizend euro minder hypotheek erbij kunt nemen, vergeleken met verhuur voor maximaal 60 dagen. Ook dat kan een matigend effect hebben op de stijging van huizenprijzen.

Lees meer over Airbnb: