• Starters op de huizenmarkt kiezen steeds vaker voor een aflossingsvrije hypotheek vanwege de lagere maandlasten.
  • Voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken kun je geen hypotheekrenteaftrek krijgen, maar door de lage hypotheekrente maakt dat momenteel niet enorm veel uit.
  • Er kleven wel risico’s aan de aflossingsvrije hypotheek, als je aan het eind van de looptijd niet genoeg spaargeld hebt om de lening af te lossen.

Starters op de huizenmarkt kiezen vaker voor een aflossingsvrije hypotheek. Voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken kun je geen hypotheekrenteaftrek krijgen, maar door de lage hypotheekrente is het verschil in de maandlasten mét en zonder fiscale aftrek relatief gering.

Het aantal jonge huizenkopers dat in januari, februari en maart van dit jaar een aflossingsvrije hypotheek afsloot, steeg met 14 procent ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder, meldt De Hypotheker.

De afgelopen twee jaar was zelfs sprake van bijna een verdubbeling. De toename komt onder meer door de lage hypotheekrente en de huizenprijzen die blijven stijgen.

Lees ook: Zo hard stijgen je maandlasten, als de hypotheekrente klimt naar 2%, 3%, 4%, 5% of zelfs 6%

Aflossingsvrije hypotheek versus annuïtaire hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen hypotheekrente en los je op de einddatum in één keer de lening af. Gedurende de looptijd kun je aflossen, maar dat ben je niet verplicht.

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken dat je daarmee geen hypotheekrentaftrek kunt krijgen. Geldverstrekkers willen vaak maximaal de helft van de woningwaarde met een aflossingsvrije hypotheek financieren.

Voor hypotheken waarop je wel meteen aflost, zoals annuïtaire hypotheken zijn de maandlasten een stuk hoger dan bij de aflossingsvrije hypotheek. Geldverstrekkers rekenen voor aflossingsvrije hypotheken een iets hogere renteopslag, omdat de hypotheek tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar per saldo zijn de maandlasten relatief laag.

De goedkoopste annuïteitenhypotheek met NHG-verzekering voor een rentevaste periode van 20 jaar kent bijvoorbeeld een rente van 1,19 procent, volgens de site actuelerentestanden.nl. Voor dezelfde looptijd betaal je met een aflossingsvrije hypotheek in de goedkoopste variant 1,25 procent rente.

Iemand die een annuïteitenhypotheek van 200.000 euro neemt tegen 1,19 procent, start met bruto maandlasten van 661 euro, zo kun je uitrekenen met deze tool van berekenhet.nl.

Bij een inkomen tot 65.000 euro worden de netto maandlasten inclusief de hypotheekrenteaftrek in dit geval 636 euro in het eerste jaar. Dat scheelt wel iets, maar omdat de maandlast bij een annuïtaire hypotheek bestaat uit een deel rente én een deel aflossing heeft het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek beperkte invloed.

Kiest een huiseigenaar voor een aflossingsvrije hypotheek van 200.000 euro, tegen een rente van 1,25 procent voor 20 jaar vast, dan is de bruto maandlast 208 euro. Omdat er geen hypotheekrenteaftrek is, is dit ook de netto maandlast. In het theoretische geval dat er wel hypotheekrenteaftrek zou zijn, zou de maandlast 177 euro bedragen in dit geval, maar dat scheelt slechts zo'n drie tientjes.

Het absolute verschil tussen de maandlasten van de annuïtaire variant en de aflossingsvrije hypotheek is hier dus meer dan 400 euro, wat voor starters doorgaans een fors bedrag is.

Dit is volgens De Hypotheker ook een van de redenen dat starters voor dit type kiezen. Dan gaat het om besparingen van honderden euro's netto.

Aflossingsvrije hyptheek populair, ondanks ontbreken hypotheekrenteaftrek

Ook bij andere leeftijdscategorieën dan starters groeit de populariteit van de aflossingsvrije hypotheek, volgens De Hypotheker. Zo is deze ook in trek bij 45- tot 55-plussers, waar een lichte stijging te zien was. Alleen bij de 35- tot 45-jarigen was sprake van een lichte daling.

Volgens De Hypotheker is een aflossingsvrije hypotheek gezien de huidige lage rentestand een steeds interessanter alternatief voor een volledige hypotheek waarbij je wel moet aflossen.

Wel waarschuwt De Hypotheker dat starters vaak relatief veel lenen ten opzichte van de woningwaarde, terwijl ze minder snel aflossen. Als een huis dan ineens verkocht wordt, blijft een grotere hypotheekschuld over.

Ook moet als de looptijd eindigt genoeg vermogen over zijn om af te kunnen lossen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast kan de woning in waarde dalen en kan de hypotheekrente stijgen.

Er kleven dus financiële risico's aan de aflossingsvrije hypotheek, op het moment dat je aan het eind van de looptijd niet voldoende spaargeld hebt om die geheel of deels af te lossen, of als je bij een nieuwe rentevaste periode met fors hogere maandlasten te maken krijgt.

Lees ook: Bang dat je na 30 jaar geen nieuwe hypotheek krijgt van de bank? Hier moet je op letten met een aflossingsvrije hypotheek

De overheid is geen fan van de aflossingsvrije hypotheek, omdat die schuldrisico's van huiseigenaren groter kan maken.

Daarnaast waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder al voor de gevaren van dit type hypotheek. Voor bijna 80.000 mensen zou – omdat ze hun aflossing niet kunnen voldoen – een gedwongen verhuizing dreigen.

In totaal zijn er ongeveer 3 miljoen aflossingsvrije hypotheken in Nederland, becijferde de AFM begin dit jaar.

[activecampaign form=24]

Lees meer over aflossingsvrije hypotheken: