Jaarlijks kun je met de meeste hypotheken 10% tot 15% van de lening boetevrij aflossen.

Als je dit doet met een aflossingsvrije hypotheek heeft dat diverse voordelen.

De inzet van spaargeld voor extra aflossing op de hypotheek kan extra interessant worden door een aanpassing van het heffingsvrije vermogen in box 3.

Hypotheekrentes zijn tot extreem lage niveaus gezakt. Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek kunnen extra profiteren van lage hypotheekrentes, omdat hun maandlasten alleen uit rente bestaan.

Aangezien je met een aflossingsvrije hypotheek niet tijdens de looptijd aflost, werkt een lagere hypotheekrente een-op-een door in de maandlasten.

Toch zijn er redenen om de schuld van een aflossingsvrije hypotheek omlaag te brengen, ook al zijn de huidige maandlasten relatief laag. Een belangrijk voordeel is dat je dan aan het eind van de looptijd met een lagere restschuld zit en je niet in één keer een groot bedrag hoeft in te zetten om de lening af te lossen.

Aan het eind van de looptijd kun je de lening ook ‘doorrollen’ door een nieuwe lening af te sluiten waarmee je de oude hypotheek aflost. Je loopt dan wel het risico dat de maandlasten stijgen, als de hypotheekrente op dat moment een stuk hoger ligt dan de huidige hypotheekrente.

Omdat sparen momenteel vrijwel niets oplevert, kan het een idee zijn om spaargeld dat je kunt missen in te zetten om een stukje van een aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Doorgaans mag je jaarlijks namelijk 10 procent van de hypotheeksom boetevrij aflossen.

Lees ook: Zoveel armer ben je geworden, als je in de afgelopen 5 jaar €25.000 of €100.000 op de spaarrekening liet staan

10% van de hypotheek boetevrij aflossen

Er zijn grofweg drie redenen waarom het momenteel aantrekkelijk kan zijn om een deel van je spaargeld in te zetten voor aflossing van de hypotheek: de restschuld wordt lager, de maandlasten dalen én er valt mogelijk voordeel te behalen op de belasting die je betaalt over spaargeld in box 3.

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld.

Stel je hebt een aflossingsvrije hypotheek afgesloten in 2012 voor 200.000 euro, 300.000 euro of 400.000 euro, samen met een partner.

De waarde van je huis is een ton hoger dan het hypotheekbedrag en je inkomen ligt boven de 68.507 euro, waarmee je in de hoogste belastingschijf valt voor de inkomstenbelasting en de hypotheekrente dit jaar tegen 46 procent mag aftrekken. Het plan is om 10 procent boetevrij aflossen op de hypotheek.

Onderstaande tabel geeft weer hoe hoog de netto rentelasten zijn voor de hypotheken van respectievelijk 200.000 euro, 300.000 euro en 400.000 euro, vóór en na de aflossing. De bedragen zijn gebaseerd op deze tool van berekenhet.nl.

We rekenen met twee voorbeeldrentes van respectievelijk 2 procent en 4 procent.

Na de aflossing is er van de hypotheek van twee ton nog 180.000 euro over, de hypotheek van drie ton is gedaald tot 270.000 euro en van de hypotheek van vier ton is nog 360.000 euro over.

In de tabel hierboven is te zien dat de netto besparing ná de aflossing bij een rente van 2 procent twee tot drie tientjes per maand is; bij 4 procent rente gaat het om vier tot negen tientjes per maand.

Op zich zijn dit geen enorme bedragen, maar op jaarbasis gaat het toch om ruim 200 tot 1.000 euro.

Als je genoeg spaargeld hebt om bijvoorbeeld drie jaar achtereen telkens 10 procent van de hypotheek boetevrij af te lossen, wordt de besparing op de maandlasten behoorlijk groot.

Extra voordeel bij aflossing hypotheek, als je spaarvermogen net boven de vrijstelling in box 3 ligt

Iets om speciaal op te letten is de verandering van de vrijstelling voor spaargeld en beleggingen in box 3 volgend jaar. Vanaf 2021 geldt een verhoogde vrijstelling van 50.000 euro per persoon. Voor fiscale partners gaat het om 100.000 euro.

Hiermee wordt het interessant om spaargeld in te zetten voor aflossing van schulden, als je vermogen net iets boven de vrijstelling in box 3 ligt. Over het deel boven de vrijstelling betaal je belasting, terwijl de spaarrentes veel te laag zijn om de fiscale heffing goed te maken.

Onderstaande tabel laat zien welk voordeel er te halen valt als je respectievelijk 20.000 euro, 30.000 euro en 40.000 euro boven de heffingsvrije grens van 100.000 euro zit.

Door deze bedragen in te zetten voor aflossing van de hypotheek, bespaar je in 2021 op de af te dragen vermogensbelasting.

Hoeveel spaargeld iemand heeft om extra af te lossen op de hypotheek, verschilt uiteraard per huishouden. Maar het kan lonen om na te gaan of het zin heeft om dit jaar nog iets te doen met spaargeld dat je niet nodig hebt als financiële buffer.

LEES OOK: Minder belasting betalen in box 3 als je alleen spaart? Kabinet onderzoekt lagere heffing