Eén van de minder populaire maatregelen die het kabinet-Rutte III wil doorvoeren is ongetwijfeld de ‘aflosboete’ voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost.

Wat netter gezegd: de wet-Hillen, die sinds 2005 regelt dat je geen belasting over het eigenwoningforfait betaalt als je een kleine of geen hypotheek hebt, wordt over een periode van dertig jaar uitgefaseerd. Waarschijnlijk vanaf 2019.

De afschaffing van de vrijstelling voor het eigenwoningforfait past in de algemene versimpeling van fiscale regels rond de eigen woning. Rutte III wil immers ook de hypotheekrenteaftrek voor alle huiseigenaren beperken tot 36,93 procent, in ruil voor lagere belastingtarieven.

Kortom, een eenvoudiger systeem waarbij er geen uitzonderingen zijn voor specifieke groepen.

Aflosboete als je geen hypotheek meer hebt: wat kost dat?

Onder meer VVD-prominent Hans Wiegel heeft zich tegen de ‘aflosboete’ uitgesproken, omdat hiermee huiseigenaren die netjes hun hypotheek hebben afgelost zouden worden gestraft.

Maar hoe zwaar raakt het afschaffen van de wet-Hillen huiseigenaren in de portemonnee? Intermediair Van Bruggen Adviesgroep gaf in de nieuwsbrief van deze week een eenvoudig rekenvoorbeeld.

Het kabinet-Rutte III wil het eigenwoningforfait verlagen naar 0,6 procent van de WOZ-waarde van woningen. Als je op basis hiervan uitgaat van een WOZ-waarde van 300 duizend euro voor een huis, kom je op een eigenwoningforfait van 1.800 euro per jaar.

In het nieuwe belastingstelsel vallen inkomens tot 68.800 euro onder de belastingschijf van 36,93 procent. Voor deze groep betekent een eigenwoningforfait van 1.800 euro, belast tegen bijna 37 procent, dat ze per jaar 665 euro extra gaan betalen.

Per maand gaat het uiteindelijk om 55 euro. Omdat dit bedrag over een periode van dertig jaar wordt ingevoerd, komt dat neer op een lastenverhoging van 1,85 euro per maand, waarbij er elk jaar dus 1,85 euro per maand bijkomt.

Ofwel: de afschaffing van de wet-Hillen betekent voor modale huiseigenaren dat je elk jaar een biertje per maand extra gaat betalen als je je hypotheek hebt afgelost.

LEES OOK: Bitcoin is $100 miljard waard: daar kun je deze man en 4 andere dingen voor kopen