De details van de Duitse tolplannen lekten donderdag uit via de krant Bild. Daaruit blijkt dat Nederlanders vanaf 2016 enkel voor de Autobahn een tolvignet hoeven te kopen. Hiermee moet het grensverkeer worden ontzien.

Een jaarvignet kost maximaal 130 euro, zuinigere auto’s betalen minder. Duitslandnieuws.nl zet de 15 belangrijkste vragen op een rij over het nieuwe tolvignet.

1. Wie moet straks een tolvignet kopen?

Alle automobilisten (ook campers) die over de Duitse Autobahn en andere rijkswegen (Bundesstraßen, zie vraag 4) willen rijden, moeten vanaf 2016 een vignet kopen. Het verschil met het oorspronkelijke plan is dat de tol niet geldt voor lokale wegen.

2. Dus ook de Nederlanders?

Ja, iedereen die maar in Duitsland wil komen rijden. Het grote verschil is dat Duitse automobilisten het vignet nodig hebben op de Autobahn en de Bundesstraße, maar dat buitenlanders worden vrijgesteld van die laatste categorie. Daarmee komt verkeersminister Dobrindt tegemoet aan de protesten uit Noordrijn-Westfalen. Daar werd gevreesd dat de tol als een soort entreegeld voor Nederlandse automobilisten zou gaan werken, wat slecht is voor de economie in de grensregio.

3. Hoe kom ik dan gratis Duitsland binnen?

Dat kan alleen als je Duitsland binnenrijdt via de rijkswegen (Bundesstraße) en daarop blijft. Op de Autobahn is het vignet wel verplicht. Die uitzondering geldt dus niet voor mensen met een Duitse auto, zij moeten sowieso een sticker kopen. Overigens wordt enkel op de Autobahn gecontroleerd of je hebt betaald.

4. Wat is precies een Bundesstraße?

Alle wegen buiten de Autobahn (snelweg) vallen onder het beheer van de federale overheid. Meestal zijn het de wegen die het regionale niveau ontstijgen. Letterlijk zijn het de B-wegen (zie deze lijst).

5. Hoe duur wordt het tolvignet?

De prijs verschilt per auto gebaseerd op de cilinderinhoud en hoe milieuvriendelijk de auto is. Het maximumbedrag is 130 euro. Bild rekent voor hoeveel een tolvignet per jaar kan gaan kosten.

Lees ook op Business Insider

2

6. En wat betaal je voor een camper?

Dat varieert per gewicht van de camper, maar het vignet wordt in dit geval ook niet duurder dan 130 euro.

7. Moet iedereen nu een sticker op de auto plakken?

Nee, in plaats van een sticker wordt elektronisch bijgehouden of je betaald hebt. Het werkt net als bij de tol voor vrachtwagens; camera’s boven de snelweg lezen je nummerplaat en controleren zo of je betaald hebt. Om de hele administratie te regelen, neemt Duitsland 474 extra ambtenaren aan.

8. Is een jaarvignet verplicht als je alleen op vakantie gaat?

Nee, Nederlandse automobilisten (en andere niet-Duitsers) kunnen tijdelijke vignetten kopen.

  • 10 dagen voor 10 euro
  • 2 maanden voor 22 euro

De prijs voor een jaarvignet verschilt dus per auto, afhankelijk van cilinderinhoud en milieuklasse. De maximumprijs ligt op 130 euro per jaar. De vignetten zullen te koop zijn via een speciale website of bij tankstations.

9. Wat als de B-wegen verstopt raken met ‘sluipende’ Nederlanders?

Het ministerie van Verkeer wil het eerst aanzien. Mocht het op bepaalde wegen extra druk worden met Nederlanders die de tol proberen te ontwijken, dan kan Duitsland daar alsnog een vignetplicht instellen.

10. Welke boete staat op het niet betalen van de tol?

Je betaalt 150 euro voor de eerste overtreding. Voor notoire vignetweigeraars kan de boete oplopen tot 240 euro.

11. Wat als ik met een Duitse auto enkel gebruikmaak van lokale wegen?

Ook dan is een vignet verplicht, omdat in elke regio zich wel een rijksweg bevindt.

12. Maar is deze maatregel niet discriminerend?

Dat controleert de EU en Brussel heeft nog geen groen licht gegeven. De nieuwe eurocommissaris van Verkeer, Violeta Bulc, moet hierover beslissen, al tweette de huidige eurocommissaris Siim Kallas afgelopen week dat het de goede kant op ging. Het Duitse ministerie van Verkeer heeft door professor Hillgruber van de universiteit van Bonn laten uitzoeken of de maatregel in overeenstemming is met Europees recht. Volgens hem mag het.

13. Hoe gaat het nu verder?

Het vignet moet in 2016 worden ingevoerd. Het wetsvoorstel wordt in december voorgelegd aan het kabinet, waarna de Bondsdag er over moet stemmen. De Bondsraad (Duitse Eerste Kamer) beslist er niet over, omdat de tol niet wordt ingevoerd op de wegen die onder het bestuur van deelstaten en gemeenten vallen. Hierdoor krijgen deelstaten ook geen inkomsten uit de tolheffing. Het is enkel bestemd voor het onderhoud van wegen die beheerd worden door de federale overheid.

14. Hoeveel denkt Duitsland op te halen met deze tol?

Het ministerie van Verkeer gaat uit van een totaalbedrag van 3,7 miljard euro per jaar, waarvan 3 miljard van Duitse auto’s komt en 700 miljoen van niet-Duitse auto’s. Omdat Duitse automobilisten via de wegenbelasting worden gecompenseerd, blijft enkel nog de 700 miljoen euro dat door de buitenlandse automobilisten bijeen wordt gebracht over. Daar moeten de kosten voor het tolsysteem nog van worden afgetrokken. Onder de streep blijft er uiteindelijk zo’n 500 miljoen euro over voor de onderhoud van wegen en spoor, aldus het ministerie.

15.  Is dat voldoende om de gaten in de Autobahn te vullen?

Bij lange na niet. Omdat Duitsland de afgelopen decennia het infrastructuurbudget aan heel andere zaken heeft besteed, is er veel achterstallig onderhoud. Verkeersexperts hebben berekend dat er jaarlijks 7,2 miljard euro nodig is om alleen al het onderhoud van de Duitse snelwegen, bruggen en sporen op orde te krijgen. Dan wordt er geen kilometer nieuwe snelweg aangelegd.

Lees ook op Duitslandnieuws.nl

Duits tolvignet-compromis ontlast grensverkeer Nederland niet

Noodlijdende energiereus RWE gaat kunstje afkijken bij hippe startups

Verhoging Duitse ‘luchttol’ nog lang niet zeker

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl