• Sociale partners zouden in principe akkoord zijn over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
 • Zzp’ers gaan maximaal 200 euro bruto per maand betalen aan premie. De uitkering zal maximaal 1.650 euro per maand bedragen.
 • Deze week mogen de achterbannen zich uitspreken over het voorstel. Volgende week willen de sociale partners de plannen presenteren aan minister Koolmees.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers lijkt weer een stap dichterbij. Diverse media waaronder De Telegraaf, NRC en het Financieele Dagblad melden dat de sociale partners een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO en de vakbonden FNV, CNV en VCP zouden het eens zijn over de volgende plannen:

 • De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt naar schatting maximaal 200 euro per maand.
 • De premie is inkomensafhankelijk en fiscaal aftrekbaar.
 • De verzekering dekt maandelijks maximaal 1.650 euro bruto.
 • Wie een hogere dekking wil, kan zich aanvullend verzekeren. Maar verzekeraars kunnen dat weigeren.
 • De uitkering gaat na één jaar arbeidsongeschiktheid in.
 • Door meer premie te betalen, kunnen zelfstandigen deze periode verkorten tot een half jaar.
 • Het is ook mogelijk te kiezen voor een wachttijd van twee jaar. Daar staat een lagere premie tegenover.
 • Zzp’ers zijn verplicht om zich te verzekeren tot aan de AOW-leeftijd.
 • De verplichte verzekering geldt voor zelfstandigen met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten.
 • Vrijstelling is mogelijk voor zzp’ers die al een verzekering hebben. Die moet dan minstens gelijkwaardig zijn aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De komst van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ruim een miljoen zzp’ers is een van de afspraken uit het pensioenakkoord.

Het aantal zelfstandigen dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren in alle sectoren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 was vier vijfde van de zzp’ers onverzekerd, voornamelijk vanwege de hoge premies. Ook houdt een groot deel geen spaargeld of beleggingen achter de hand in geval van inkomensverlies.

Om de verzekering betaalbaar te houden, kiezen de sociale partners voor een lagere maximale uitkering voor zzp’ers dan bij werknemers. Die kunnen tot 3.500 euro per maand krijgen – met daarbij de kanttekening dat werkgevers bijdragen aan de premie; zzp’ers moeten alles zelf betalen.

De plannen moeten wel eerst nog langs de achterban van de sociale partners. Volgens ingewijden mogen die zich deze week uitspreken over de voorstellen.

Volgende week willen de sociale partners de plannen presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. De bedoeling is om de definitieve wetsvoorstellen voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Rond 2024 moet de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers ingaan.

Lees ook op Business Insider

Zzp-organisaties zijn nog altijd niet blij met de verplichte verzekering. Een van de kritiekpunten is dat het zo nog moeilijker wordt voor zelfstandigen om een huis te kopen.

Lees meer: