Zzp’ers krijgen binnenkort waarschijnlijk de plicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen voor de maximale hypotheek van zelfstandigen.

Hoe de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er precies uit komt te zien wordt mogelijk snel duidelijk, want organisaties van werkgevers, werknemers en belangenbehartigers van zzp’ers willen er dit weekend een akkoord over sluiten, meldde Het Financieele Dagblad afgelopen woensdag.

Zzp-organisaties zijn nog altijd niet blij met de in het pensioenakkoord afgesproken verplichte verzekering, maar denken wel mee over de uiteindelijke invulling ervan.

Maar het netto-inkomen van zzp’ers zal hoe dan ook achteruitgaan als ze extra geld opzij moeten zetten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent bijna per definitie dat ze minder geld kunnen lenen, zegt wetenschappelijke medewerker Marcel Warnaar van budgetvoorlichtingsinstituut Nibud tegen hypotheekwebsite Kop-Munt. “We kunnen nog niet zeggen hoe het in de normen uit gaat werken, maar als er een soort verplichte uitgave komt, zal dat invloed hebben op het bedrag dat zelfstandigen aan hypotheek kunnen betalen.”

Het Nibud stelt in een jaarlijks advies voor de regering de normen voor de maximale hypotheek vast en is daarmee de beleidsbepalende instantie op dit gebied.

Zzp'er: arbeidsongeschiktheidsverzekering raakt ook maximale hypotheek

Van de ruim één miljoen zzp'ers is volgens het FD op dit moment maar 21 procent verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft advies gevraagd van de sociale partners voor een "betaalbare en voor iedereen toegankelijke" verzekering.

Maar betaalbaar of niet, Warnaar van het Nibud denkt dat de kans groot is dat de maximale hypotheek voor zelfstandigen omlaag moet als de verplichte aov eenmaal wordt ingevoerd: "Wij letten scherp op de betaalbaarheid van de hypotheek. Als we signaleren dat er dingen veranderen, kijken we heel scherp of dat invloed moet hebben op de maximale hypotheek. Als het netto-inkomen flink naar beneden gaat, heeft dat natuurlijk wel consequenties."

Warnaar benadrukt tegen Kop-Munt overigens wel dat het geen automatisme is dat de maximale hypotheek omlaag gaat, want een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt ook voordelen. "Als door zo'n verzekering het risico op wanbetaling afneemt, zou de risico-opslag op de rente naar beneden kunnen. Wat weer kan leiden tot een hogere leencapaciteit"

In de gesprekken over de exacte invulling van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is er op dit moment vooral nog verdeeldheid over de hoogte van de uitkering en het moment waarop die ingaat, schrijft het FD.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en zzp’ers willen een laag verplicht verzekerd inkomen, zodat ook de premie laag blijft. Vakbonden staan juist onder druk van hun achterban om de dekking en de premie af te stemmen op die van de WIA voor werknemers, zodat het concurrentievoordeel van zzp'ers op de arbeidsmarkt wegvalt.

LEES OOK: Het gaat financieel een stuk beter met zzp’ers en dat geldt zowel voor hoogopgeleiden als laaggeschoolden