Eind vorig jaar kwam de energiemarkt onder grote druk te staan. Niet alleen de gas- maar ook de elektriciteitsprijzen begonnen sterk te stijgen. Consumenten gingen op zoek naar alternatieven voor stroom van hun energieleverancier en dat zorgde voor een sterk gestegen vraag naar zonnepanelen.

Installateurs van zonnepanelen ervaren inmiddels topdrukte, wat zorgt voor fors gestegen levertijden.

Momenteel zitten we op het punt dat leveranciers van zonnepanelen moeilijk aan de vraag kunnen voldoen. Installateurs moeten opdrachten tussen elkaar verdelen en extra mensen aannemen om het stijgende aantal opdrachten aan te kunnen.

Dit alles wordt weerspiegeld in de flink stijgende prijzen voor de zonnepanelen inclusief installatie. Hierbij speelt ook mee dat wereldwijd grondstofkosten flink in prijs zijn gestegen en lonen inmiddels ook klimmen in reactie op de hoge inflatie.

Maar hoeveel duurder ben je uit als je nu zonnepanelen bestelt, vergeleken met de tweede helft van vorig jaar? Business Insider vroeg dit na bij Solvari.nl, een onafhankelijke vergelijker van aanbieders en installateurs van zonnepanelen. Wat blijkt? De prijzen van zonnepanelen inclusief de installatie zijn met bijna dertig procent gestegen sinds de tweede helft van 2021,

Een woordvoerder Solvari laat weten dat een deel van de prijsstijging in installatiekosten zit. De inkoopprijzen van de panelen en omvormers stegen eveneens met ruwweg dertig procent.

De prijsvergelijker geeft aan dat de hogere kosten te verklaren zijn door de hogere investeringskosten die installateurs hebben vanwege het aannemen van meer personeel, salariskosten, opleidingskosten en natuurlijk de inflatie. Fabrikanten hebben problemen met de toeleveringsketen en de gestegen prijzen van ruwe grondstoffen.

In de tabel hieronder is weergegeven wat volgens Solvari het gemiddelde verschil is tussen de aankoop en installatie van 1 paneel en sets van 6 panelen en 10 zonnepanelen. De prijzen zijn exclusief de btw van de zonnepanelen zelf, want die kun je als particuliere koper terugvragen bij de Belastingdienst.

Te zien is dat je voor een set van van 10 zonnepanelen gemiddeld 900 euro duurder uit bent, vergeleken met de tweede helft van 2021. De gemiddelde prijs inclusief installatie ligt dan op 4.000 euro.

Zonnepanelen aanschaffen is dus fors duurder geworden. Maar daar staat tegenover dat stroomprijzen ook extreem hard zijn gestegen. De vraag is dan hoe dit de terugverdientijd van de aankoop van zonnepanelen beïnvloedt.

Zonnepanelen: hogere aanschafkosten, hogere stroomprijzen

Als je kijkt naar de stijging van de gemiddelde variabele stroomprijs, dan lag die in november 2021 op 33 cent per kWh. Afgelopen april was dat 52 cent per kWh. Dat is een plus van meer dan 40 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Die stijging is nog veel forser als je prijzen van de eerste helft van 2021 neemt, maar we willen voor dit artikel kijken naar de verschillen ten opzichte van afgelopen najaar.

Wie zonnepanelen aanschaft, moet ook rekening houden met de zogenoemde salderingsregeling. Die is van invloed op de vergoeding per kWh die je krijgt, als je stroom van zonnepanelen teruglevert aan het net.

Deze maand bleek dat de overheid de afbouw van de salderingsregeling anders gaat inrichten en uitstelt tot 2025. Lees hier meer over de precieze details.

Terugverdientijd van zonnepanelen

We hebben gekeken naar de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen tegen de prijzen van de tweede helft van vorig jaar en de huidige situatie.

Hiervoor is het wel noodzakelijk een aantal aannames te doen. En dat vergt ook een korte uitleg over de salderingsregeling. Tot 2025 is het zo dat stroom die je teruglevert aan je energieleverancier tegen dezelfde prijs wordt afgerekend inclusief belastingen, als de prijs die je betaalt aan je energieleverancier. We rekenen daarvoor met een gemiddelde prijs van 33 cent per kWh voor de tweede helft van 2021 en een actuele prijs van 52 cent per kWh.

De afbouw van de salderingsregeling houdt in dat je tussen 2025 en 2031 elk jaar een voor een kleiner deel van de teruggeleverde stroom de volledige stroomprijs inclusief belastingen krijgt vergoed. Geleidelijk zal de vergoeding van je energieleverancier voor een steeds groter deel uit een 'kale stroomprijs', exclusief belastingen bestaan.

Voor de eenvoud nemen we aan dat energieleveranciers de maximale kale stroomprijs exclusief belastingen vergoeden, maar dat kan aan de optimistische kant zijn, want volgens De Consumentenbond bestaan er grote verschillen tussen energieleveranciers wat dit betreft.

Daarnaast gaan we uit van het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een huishouden dat neerkomt op 2.760 kWh per jaar. Ook werken we met een gemiddelde opbrengst van 321,2 kWh per zonnepaneel. Dit kan verschillen per merk en type.

Installateur Feenstra en prijsvergelijker Solvari geven aan dat de panelen van nu iets meer opbrengen dan die van een half jaar geleden, maar dat dit waarschijnlijk minimaal effect heeft op de eindopbrengst. Daarom hebben we dit verschil niet meegenomen.

Als laatste is het goed om te weten dat de prijs van de zonnepanelen inclusief installatie, maar exclusief de 21 procent btw van de zonnepanelen is. De btw kan namelijk worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Financieel voordeel van zonnepanelen

Om het jaarlijkse financiële voordeel van de zonnepanelen te berekenen, moet je als eerste weten hoe de opwekking van stroom uit zonnepanelen zich verhoudt tot je jaarlijkse verbruik. Het feit dat je minder stroom van je energieleverancier afneemt doordat je zelf stroom opwekt, levert een financieel voordeel op.

Bij de berekening moet je vervolgens rekening houden met de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025. Hierdoor ontstaat er een verschil een gedeelte van de teruggeleverde stroom die tegen de volledige prijs per kWh wordt afgerekend en stroom die tegen de kale leveringsprijs wordt afgerekend.

Om een goed beeld te geven keken we naar respectievelijk sets van 6 en 10 panelen aangeschaft in de tweede helft van 2021 of in de eerste helft van dit jaar.

Van belang hierbij is dat we bij 10 panelen uitgaan van een jaarlijkse opbrengst van 3.212 kWh van de zonnepanelen en dat is hoger dan het gemiddelde verbruik van 2.760 kWh. In dit scenario gaan we dus uit van de situatie dat je volledige stroomverbruik gedekt wordt door de zonnepanelen en dat je altijd een deel teruglevert.

Bij de 6 panelen is de jaarlijkse opbrengt 1.927 kWh en neem je dus ook altijd nog een deel van de stroom af van de energieleverancier, als je gemiddeld 2.760 kWh per jaar verbruikt.

De onderstaande grafiek geeft het totale financiële voordeel per jaar weer voor respectievelijk 10 zonnepanelen.

Op de horizontale as is bij de tijdslijn ook het percentage gegeven van de zonnestroom die in een bepaald jaar nog tegen het volledige stroomtarief gesaldeerd kan worden. Dit start op 100 procent en daalt in de loop van de tijd.

Te zien is dat de fors hogere stroomprijs van april 2022 leidt tot een veel groter jaarlijkse financieel voordeel, als je dat doorrekent voor de hele periode tot en met 2031. Daarom ligt de lijn voor 'aanschaf 2022' boven de lijn van 'aanschaf 2021'.

In het geval van de aanschaf van 6 panelen ziet het plaatje voor het financiële voordeel er als volgt uit:

De grafieken van de verschillen in het verwachte financiële voordeel op basis van de stroomprijzen van respectievelijk april 2022 en november 2021 laten zien dat het jaarlijkse financiële voordeel fors is gestegen.

Maar zoals aangegeven, de prijzen van de zonnepanelen inclusief installatie zijn ook duurder geworden. Als je dan kijkt naar de terugverdientijd, ziet het plaatje er als volgt uit.

Te zien is dat verbetering van de terugverdientijd door de stijging van de stroomprijzen en de gestegen aanschafkosten elkaar redelijk goed in balans houden. De terugverdientijd blijft namelijk redelijk stabiel op drie tot vier jaar.

Bij dit alles is het wel goed om nog een kanttekening te maken. Wat nu als de aanschafkosten van zonnepanelen op de huidige hogere niveaus blijven, maar de stroomprijzen terugzakken van de huidige piekniveaus naar de prijzen van een halfjaar geleden? In ons voorbeeld stijgt de terugverdientijd bij 10 panelen dan naar vijf jaar en bij 6 panelen naar zes jaar. Dat is nog steeds niet extreem lang, maar wel iets om rekening mee te houden.

LEES OOK: Zonnepanelen in combinatie met de accu van je elektrische auto voor stroom in huis: kan dat?