Huiseigenaren zijn geneigd minder te investeren in verduurzaming van hun woning door de coronacrisis.

Voor zonnepanelen geldt dat nu investeren extra voordeel oplevert, omdat de lucratieve salderingsregeling over 2,5 jaar wordt afgebouwd.

Besparen op stroomkosten kan ook voordelig zijn voor thuiswerkers die mogelijk een hoger stroomverbruik hebben dan normaal.

Huiseigenaren trappen door de coronacrisis op de rem bij investeringen om hun woning te verduurzamen. De vraag is of dat slim is als je overweegt zonnepanelen te nemen. De riante subsidie die via de zogenoemde salderingsregeling wordt verstrekt, komt vanaf 2023 in het geding. Dat kan veel geld schelen.

Afgelopen week signaleerde ABN Amro in een rapport over verduurzaming van de woningmarkt dat huiseigenaren voorzichtiger zijn geworden.

Op zich is dat niet vreemd, gelet op de onzekerheid op de arbeidsmarkt vanwege coronacrisis. Spaargeld reserveren voor een financiële buffer komt dan al snel hoger op het prioriteitenlijstje te staan dan investeren in extra woningisolatie of zonnepanelen.

Lees ook: 6 dingen die je als twintiger, dertiger, veertiger of vijftiger kunt doen om snel je financiële buffer aan te vullen

Is je noodbuffer sterk genoeg en heb je nog spaargeld over, dan kan het lonen om juist wel te investeren in verduurzaming, vooral als het om zonnepanelen gaat.

Tot 2023, dus de komende 2,5 jaar, kunnen particulieren nog onbeperkt profiteren van de zogenoemde salderingsregeling. Daarover verderop meer. Eerst iets over de huidige situatie op de energiemarkt.

Thuiswerken: hoger stroomverbruik tikt aan

De 'intelligente lockdown' wordt in Nederland de komende maanden geleidelijk afgebouwd, maar de kans is groot dat thuiswerken in de 1,5-metermaatschappij nog geruime tijd de norm blijft.

Wie meer thuiswerkt, gebruikt waarschijnlijk ook meer stroom. Daar staat wel tegenover dat energieprijzen fors zijn gedaald de afgelopen maanden. Vraag is dus hoe dat op elkaar inwerkt.

Stel dat dat je op jaarbasis normaal gesproken 3.500 kWh stroom verbruikt, maar doordat je met het huishouden meer thuis bent, stijgt dat met 20 procent. Dan verbruik je per jaar 700 kWh meer stroom en per maand ongeveer 58 kWh.

Mogelijk kun je het hogere stroomverbruik een beetje compenseren met een lagere stroomprijs.

Vooral stroomprijzen die voor langere tijd vaststaan, zijn de afgelopen maanden hard gedaald. Zo ligt het gemiddelde tarief voor 1 jaar vast op 21,5 cent per kWh en dat is lager dan het gemiddelde variabele tarief van 22,64 cent per kWh.

Variabele tarieven worden elk halfjaar aangepast in januari en juli; de prijs van contracten waarbij de prijs langer vaststaat wordt maandelijks aangepast.

Als je switcht naar een vast contact en een prijsvoordeel van ruim 1 cent per kWh pakt, wat gebeurt er dan met extra kosten die je betaalt als je de komende tijd 20 procent meer stroom gebruikt? Dat is te zien in onderstaande tabel.

Te zien is dat een 20 procent hoger stroomverbruik op basis van het variabele tarief ruim 13 euro per maand kost. Ga je voor het lagere vaste tarief dan bespaar je ongeveer 70 cent per maand. Een lager stroomtarief helpt dus wel iets, maar zet niet echt zoden aan de dijk om een hoger stroomverbruik te compenseren.

Dit is goed om in het achterhoofd te houden als je nadenkt over zonnepanelen. Besparen door zelf stroom op te wekken kan namelijk wel fors schelen, zeker met de voorlopig nog riante salderingsregeling.

Salderingsregeling zonnepanelen

De huidige regeling werkt zo: met zonnepanelen kun je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.

Wanneer je als particulier in een jaar 3.500 kWh stroom verbruikt en 1.000 kWh teruglevert, betaal je over het nettoverbruik van 2.500 kWh. Deze salderingsregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde tarief, inclusief belastingen.

Stel bijvoorbeeld dat de stroomprijs bij jouw energieleverancier 22 eurocent per kWh bedraagt, dan bestaat ongeveer 7 cent daarvan uit de ‘kale’ leveringsprijs. Daarbovenop komt nog ongeveer 11 cent aan energiebelasting en 4 cent btw.

Bij de salderingsregeling krijg je ook voor de geleverde zonnestroom de volle 22 cent per kWh vergoed. Indirect betekent dat een subsidie van 15 cent per kWh (die overeenkomt met het bedrag van de energiebelasting en btw).

Afbouw saldering vanaf 2023

Hoe gaat de salderingsregeling veranderen vanaf 2023? Omdat prijzen van zonnepanelen structureel dalen, gaat het kabinet ervoor zorgen dat je steeds minder zonnestroom via de salderingsregeling kunt verrekenen.

Over tien jaar is de salderingsregeling helemaal afgebouwd en krijg je bij het terugleveren van zonnestroom aan je energieleverancier alleen nog de 'kale' vergoeding.

Het afbouwschema ziet er als volgt uit.

Vraag is hoe dit uitpakt als je nu zonnepanelen neemt. We hebben dit uitgewerkt in een voorbeeld.

Stel je laat vanaf juli dit jaar zonnepanelen plaatsen onder de volgende voorwaarden:

  • 6 zonnepanelen
  • Prijs: 2.600 euro exclusief btw
  • Opbrengst: 1.620 kWh per jaar

We gaan er hier van uit dat je gebruikmaakt van de regeling waarbij je de btw van de aanschaf van de zonnepanelen kunt terugkrijgen van de fiscus. Dus de netto investering is 2.600 euro.

Als je in juli dit jaar start met zonnepanelen kun je nog 2,5 jaar gebruik maken van de volledige saldering. Daarna gaat de afbouw in. Ga je hierbij uit van een gemiddelde stroomprijs (inclusief belastingen) van 0,2151 per kWh dan ziet dit er als volgt uit.

In de tabel is te zien dat besparing bij 100 procent saldering 348 euro op jaarbasis is, ofwel 29 euro per maand. Dit is dus zeker interessant als je, zoals eerder in dit artikel geschetst, met extra stroomverbruik te maken krijgt vanwege meer thuiswerken.

Vanaf 2023 gaat de besparing die je via de salderingsregeling kunt boeken jaarlijks omlaag en vanaf 2031 houdt de salderingsregeling helemaal op.

Dit betekent overigens niet dat je vanaf 2031 helemaal niets meer aan zonnepanelen kunt verdienen. Voor zonnestroom die je teruglevert aan je energieleverancier krijg je nog altijd een kale vergoeding die ongeveer een kwart bedraagt van de volledige vergoeding via de salderingsregeling.

Interessant is verder wat er de komende jaren gebeurt met mogelijkheden om stroom thuis op te slaan, bijvoorbeeld in een thuisaccu of een elektrische auto. Want zonnestroom die je niet teruglevert, maar zelf direct consumeert levert ook zonder salderingsregeling een maximale besparing aan stroomkosten op.

Lees meer over geldzaken: