• De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat vanaf 2023 op de schop.
  • Particulieren met zonnepanelen die stroom terugleveren aan het net krijgen nu een vergoeding gebaseerd op de stroomprijs inclusief belastingen.
  • Minister Wiebes van Economische Zaken heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe de regeling versoberd gaat worden.
  • Vanaf 2023 valt jaarlijks een kleiner percentage van de teruggeleverde stroom onder de salderingsregeling.
  • In 2031 krijgen particulieren alleen nog een vergoeding die gebaseerd is op de kale stroomprijs.

De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat op de schop vanaf 2023. Dat betekent dat je als particulier met zonnepanelen een lagere vergoeding krijgt als je stroom teruglevert aan het net.

Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe vergoeding voor teruggeleverde stroom vervangt vanaf 2023 geleidelijk de zogenoemde salderingsregeling. Die is lucratiever omdat consumenten de teruggeleverde stroom nu nog tegen 100 procent van het betaalde tarief mogen verrekenen, inclusief de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

De regeling wordt versoberd, omdat zonnepanelen de laatste jaren veel goedkoper zijn geworden. Daardoor is minder stimulering nodig. De terugverdientijd daalt bij ongewijzigd beleid de komende jaren van zeven naar vijf jaar. Dat is volgens Wiebes niet nodig om investeringen in zonnepanelen aantrekkelijk te houden.

De nieuwe regeling wordt vanaf 2023 stapsgewijs ingevoerd. Elk jaar valt een iets kleiner deel van de teruggeleverde elektriciteit onder de oude regeling. Vanaf 2031 geldt voor alle stroom het minimumtarief.

Wie zonnepanelen heeft of wil kopen, kan nog tot 1 januari 2023 zelfopgewekte stroom die wordt teruggeleverd aan het net aftrekken van het eigen stroomverbruik.

Salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023

De huidige regeling werkt zo: met zonnepanelen kun je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.

Wanneer je als particulier in een jaar 3.500 kilowattuur (kWh) stroom verbruikt en 1.000 kWh teruglevert, betaal je over het nettoverbruik van 2.500 kWh. Deze salderingsregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde tarief, inclusief belastingen.

Stel bijvoorbeeld dat de stroomprijs bij jouw energieleverancier 22 eurocent per kWh bedraagt, dan bestaat ongeveer 7 cent daarvan uit de ‘kale’ leveringsprijs. Daarbovenop komt nog ongeveer 11 cent aan energiebelasting en 4 cent btw.

Bij de salderingsregeling krijg je ook voor de geleverde zonnestroom de volle 22 cent per kWh vergoed. Indirect betekent dat een subsidie van 15 cent per kWh (die overeenkomt met het bedrag van energiebelasting en btw).

Afbouw salderingsregeling vanaf 2023

Hoe gaat dit veranderen vanaf 2023? In de brief aan de Kamer geeft Wiebes aan dat het deel van de stroom die je als particulier teruglevert aan je leverancier, voor een steeds kleiner deel onder de salderingsregeling valt.

In 2023 gaat het bijvoorbeeld nog om 91 procent en dit daalt elk jaar met ongeveer 10 procentpunt tot nul procent in 2031.

Stel dus dat je 1.000 kWh met zonnepanelen teruglevert aan het net. Dan valt in 2023 nog 910 kWh onder de salderingsregeling. Voor dat deel krijg je dus de volle 22 eurocent per kWh uit het bovenstaande voorbeeld vergoed.

Voor de overige 90 kWh die je teruglevert komt er een minimumtarief van 80 procent dat de energieleverancier als vergoeding moet bieden, exclusief energiebelasting en ODE. Anders gezegd: stel dat de kale leveringsprijs in principe 7 eurocent is, dan moet de energieleverancier minimaal 5,6 eurocent vergoeden. Dit is dus een flink stuk lager dan de 22 eurocent per kWh die je via de salderingsregeling krijgt.

Lees ook over duurzame energie: