Een meevaller voor eigenenaren van zonnepanelen: de voordelige salderingsregeling van zonnepanelen blijft nog wat langer in de huidige vorm bestaan, te weten tot 2023. Dat is drie jaar langer dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Wie zonnepanelen op het dak heeft, kan nog tot 1 januari 2023 de stroom die opgewekt wordt en aan het stroomnet wordt teruggegeven, aftrekken van het eigen energiegebruik.

Het kabinet heeft op voorstel van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloten de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.

Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet aanvankelijk al in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar.

Een investering in zonnepanelen die tijdens de vorige of huidige kabinetsperiode wordt gedaan, kan zo nog in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend. Per 1 januari 2023 wordt de regeling geleidelijk afgebouwd.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het "goed nieuws voor de groei van duurzame energie en voor het draagvlak voor de energietransitie. Maar het is wel goed dat de regeling wordt hervormd. Zo blijven de kosten redelijk en komt er meer stimulans om de zonnestroom slim te gebruiken.''

Ook Greenchoice, dat zonnepaneelinstallaties plaatst, is blij: "Er komt geen limiet op het beschikbare budget voor de regeling en bovendien blijft het, net als bij de huidige salderingsregeling, niet nodig om subsidie aan te vragen.''

Salderingsregeling zonnepanelen: zo werkt het

De huidige regeling werkt zo: met zonnepanelen kun je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters worden de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.

Wanneer je als particulier in een jaar 3.500 kilowattuur (kwh) stroom verbruikt en 1.000 kwh teruglevert, betaal je over het netto verbruik van 2.500 kwh. Deze salderingregeling is zeer gunstig omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief inclusief belastingen.

Stel bijvoorbeeld dat de stroomprijs 22 eurocent per kwh bedraagt. Dan bestaat ongeveer 7 cent daarvan uit de ‘kale’ energieprijs. Daarbovenop komt nog ongeveer 11 cent aan energiebelasting en 4 cent btw.

Bij de salderingsregeling krijg je ook voor de geleverde stroom de volle 22 cent per kwh vergoed. Indirect betekent dat een subsidie van 14 cent per kilowattuur (die overeenkomt met het bedrag van energiebelasting en btw).

Terugleversubsidie zonnepanelen blijkt ingewikkeld

Het kabinet-Rutte 3 vindt de huidige regeling eigenlijk te riant en wilde daarom een andere opzet, via een ‘terugleversubsidie’. Dat zou zo werken:

Bij teruglevering van zonnestroom aan het net vindt er een splitsing plaats bij de vergoeding: van je energieleverancier krijg je de kale prijs (7 cent per kwh in het voorbeeld hierboven). Daarnaast past de overheid een terugleversubsidie bij. Die wordt jaarlijks vastgesteld en vervangt het huidige extra voordeel (de 14 cent per kwh uit het voorbeeld). Maar daarbij zou de terugleversubsidie wel lager kunnen worden.

Aan de nieuwe regeling die Wiebes aanvankelijk in gedachten had, blijken evenwel veel haken en ogen te zitten. Dus komt die er voorlopig niet.

LEES OOK: Energieprijzen voor 1 jaar vast zijn flink gezakt: dit kun je besparen vergeleken met variabel contract voor stroom en gas