Het gaat hard met de prijzen op de Nederlandse huizenmarkt. Dankzij de opleving van de economie sinds 2014 en vooral de extreem lage hypotheekrentes. Maar hoe uitzonderlijk is de huidige situatie eigenlijk?

De ontwikkeling van huizenprijzen wordt door het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijgehouden op basis van de prijsindex voor bestaande koopwoningen. Vaak wordt daarbij gekeken naar de prijsontwikkeling per maand ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Als je voor de prijsverandering op maandbasis vergeleken met een jaar eerder een langetermijngrafiek maakt, ziet die er zo uit.

Te zien is dat de recente prijsstijgingen sterker zijn dan bijvoorbeeld in de jaren vlak voor de kredietcrisis van 2008. Aan de andere kan zakten prijzen op het dieptepunt van de crisis met iets meer dan 8 procent per maand, vergeleken met een jaar eerder.

Gemiddelde verkoopprijs

Een blik op de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen laat zien dat huizenprijzen per saldo weer dicht in de buurt liggen van het niveau van begin 2008.

Hoge pieken en diepe dalen dus.

Waardestijging huizen extreem in 2016

Toch valt er nog meer te zeggen over de snelheid van het recente prijsherstel. In het jaaroverzicht van makelaarsclub NVM is uitgerekend wat de gemiddelde prijsverandering van verkochte huizen per maand in euro's betekent.

De data van de NVM zijn hieronder weergegeven in een grafiek van bureau Statista, samengesteld voor Business Insider Nederland.

Te zien is dat het herstel sinds 2014 steeds indrukwekkender wordt, gemeten in euro's.

De grafiek is gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde huizenprijs in een jaar ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is weergeven door te kijken naar het verschil in euro's per maand.

Dus de gemiddelde huizenprijs lag in 2016 17,6 duizend euro boven het gemiddelde niveau van 2015. Dit betekent dat huizen per saldo bijna 1.500 euro per maand duurder werden.

Natuurlijk houdt zo'n gemiddelde geen rekening met grote regionale verschillen op de Nederlandse huizenmarkt. Maar het geeft wel aan dat er door de bank genomen sprake is van een stormachtige prijsontwikkeling.

Immers, een bedrag van 1.469 euro per maand zit dicht in de buurt van het minimumloon voor 21-plussers, dat op 1.565 euro per maand ligt.

LEES OOK: Generatiekloof op de Nederlandse huizenmarkt: jonge starters verliezen van oudere doorstromers