Werknemers noemen de werkvloer steeds vaker als besmettingsbron van het coronavirus. Arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare merken op dat toen het thuiswerkadvies werd losgelaten het percentage gemelde besmettingen meer dan verdubbeld is.

Het percentage besmettingen op de werkvloer steeg volgens cijfers van de dienstverleners, samen werkzaam zijn voor 1 miljoen werkenden, van 10 procent eind september naar 25 procent in de eerste week van november. Besmettingen in de privésfeer namen juist af.

Volgens de diensten zal de herinvoering van het thuiswerkadvies verzuim helpen voorkomen. Mogelijk dat werkgevers extra maatregelen op de werkvloer kunnen nemen als thuiswerken niet mogelijk blijkt.

Thuiswerken kan leiden tot fysieke of mentale belasting

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg vorig maand naar 4,6 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder. Dat komt dagelijks neer op 50.000 extra ziekmeldingen in oktober, in vergelijking met september. Daarmee is sprake van de grootste stijging van het ziekteverzuim sinds maart vorig jaar. Volgens de arbodienstverleners is de stijging ook “uitzonderlijk hoog” voor de tijd van het jaar.

Verder blijft het voor werkgevers ook belangrijk om alert te zijn op werknemers voor wie het thuiswerken tot een fysieke of mentale belasting leidt, aldus de arbodiensten.

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel bleek ook al dat ruim een op de tien ondernemers persoonlijk lijdt onder de problemen die zij in coronatijd ervaren.

LEES OOK: Ziekteverzuim naar hoogste niveau in 18 jaar – kleine ondernemingen zien de grootste stijging