• Vooral voor werkgevers in het mkb is de verplichte 2-jarige doorbetaling van loon bij ziekte van een werknemer een belemmering om een vast contract aan te bieden.
  • Economen van De Nederlandsche Bank stellen in een analyse dat er op dit punt gekeken moet worden naar een aanpassing van de voorwaarden van vaste contracten.
  • De uiteindelijke keuze is hierbij aan een nieuw kabinet, erkent de financiële toezichthouder.

In de discussie over de verhouding tussen de voorwaarden voor vaste contracten en flexibele arbeidsovereenkomsten, verdient de positie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) extra aandacht. Bij vaste contracten moet voor deze groep gekeken worden naar beperking van de verplichting om bij ziekte het loon van een werknemer twee jaar door te betalen.

Dat stelt financieel toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in een economische analyse van de arbeidsmarkt.

Volgens DNB hebben flexibele arbeidscontracten in de afgelopen decennia flink bijgedragen aan de economische groei, maar is het tegelijk zo dat een grotere groep werkenden ongewild lang met flexibele contracten zit en niet kan doorstromen naar een vast contract.

Tegelijk wijzen economen van DNB erop dat sommige elementen van vaste contracten een rem vormen voor met name ondernemers in het mkb om mensen vast in dienst te nemen.

SER-advies schiet tekort, vindt DNB

In een recent advies van de Sociaal-Economische Raad krijgen werkgevers de mogelijkheid om bij tegenvallende economische bedrijfsomstandigheden de arbeidsduur van vaste contracten te verlagen. Voor een voltijdsbaan gaat het dan om 1 dag per week. Het loon wordt dan volledig doorbetaald en de werkgever is voor 75 procent van de loonkosten over de kortere arbeidsduur verzekerd.

DNB wijst er echter op dat het doorbetalen van loon in het tweede ziektejaar in het SER-advies ongemoeid is gebleven, terwijl dit voor vooral mkb-ondernemers geldt als een belemmering om vaste contracten aan te bieden.

"Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, adviseert de commissie-Borstlap verkorting van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte, vergroting van de interne wendbaarheid van werknemers, eenvoudiger ontslagbescherming en minder stapeling van werkgeversverplichtingen. DNB kan zich goed vinden in deze voorstellen", schrijft de financiële toezichthouder.

Daarbij tekent DNB aan dat het uiteindelijk gaat om een politieke keuze die door een nieuw kabinet moet worden gemaakt.

LEES OOK: Werkgevers: ‘Krapte op de arbeidsmarkt aanpakken door meer uren te werken’