• Niemand kan voorlopig kiezen of hij of zij een coronavaccin van Pfizer, Moderna of AstraZeneca wil.
  • Volgens het RIVM is dat te ingewikkeld en zou het vaccinatieprogramma daardoor vertraging oplopen.
  • Pas als de vaccinschaarste in juni of juli voorbij is, is vrije keuze mogelijk een optie.

Voorlopig kan niemand zijn of haar eigen coronavaccin kiezen. Zolang er sprake is van schaarste in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in de toediening.

De schaarste zal zeker tot juni of juli duren, verwacht Jaap van Delden van het RIVM. De programmadirecteur voor vaccinaties gaf donderdag in de Tweede Kamer een toelichting op de vaccinatiestrategie.

Van Delden benadrukte dat alle vaccins die nu geleverd worden, echt nodig zijn. De overheid bepaalt op basis van adviezen van de Gezondheidsraad wie er als eersten aan de beurt komen voor een inenting tegen het coronavirus.

Als iedereen een eigen vaccin zou mogen kiezen, wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het nog langer duurt voordat mensen zijn ingeënt.

Zelf kiezen voor AstraZeneca

De PvdA wilde weten waarom mensen niet zelf mogen kiezen voor AstraZeneca als ze onder de zestig jaar zijn. Vanwege zeldzame maar ernstige bijwerkingen, heeft zorgminister Hugo de Jonge besloten dit vaccin alleen nog toe te dienen aan mensen boven de zestig jaar.

Onder meer de Trombosestichting pleit ervoor om 60-minners zelf te laten beslissen of zij toch een AstraZeneca-prik willen.

Maar volgens Van Delden zijn alle vaccins van AstraZeneca zeker tot eind mei gewoon nodig voor mensen boven de zestig. Later zal weer een nieuw besluit volgen.

Ook problemen met Janssen-vaccin

Van Delden gaf donderdag een presentatie over de stand van zaken aan Tweede Kamerleden. Hij toonde zich positief over de voortgang van de vaccinaties, ondanks de problemen met AstraZeneca en met het Janssen-vaccin.

De fabrikant heeft de uitrol daarvan tijdelijk stilgelegd vanwege zes meldingen over ernstige bijwerkingen in de VS. Ook hier gaat het om een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Dezelfde problemen doen zich heel zelden voor na een prik van AstraZeneca.

Het AstraZeneca-vaccin wordt in Nederland uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 60 jaar. Mensen tussen de 60 en 65 jaar krijgen het nog wel. In hun leeftijdsgroep worden minder mensen getroffen door de bloedproblemen die zich soms voordoen én zij lopen veel meer risico op ernstige ziekte of overlijden door Covid-19.

Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden. Als doses van AstraZeneca over zijn, mogen huisartsen die eventueel ook aan 65-plussers aanbieden.

Ouderen zijn bereid tot vaccinatie

Het RIVM ziet het aantal geleverde vaccins en het aantal prikken bij de GGD "gestaag toenemen", zei Van Delden. "Dat is echt bemoedigend."

Ook de GGD'en willen tempo maken. De vaccinatiebereidheid onder ouderen is er in elk geval.

Nadat vrijdag was aangekondigd dat mensen die zijn geboren in of voor 1951 een afspraak konden maken voor vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech, werden in het weekend al 720.000 afspraken ingeboekt. De eerste en de tweede prik worden tegelijk in de agenda gezet.

Lees meer over coronavaccins: