De WOZ-waarde van woningen is vorig jaar gemiddeld 9 procent gestegen. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van cijfers van de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de vastgestelde waarden door gemeenten.

Gemeenten stellen ieder jaar vast wat de waarde is van een huis. Doordat de huizenprijzen al jaren hard oplopen, stijgen ook deze zogeheten WOZ-waarden mee. Maar de extreme prijsstijgingen van het afgelopen jaar zijn nog niet meegerekend. Gemeenten kijken voor de WOZ namelijk naar de geschatte waarde van een woning een jaar eerder.

Voor de belastingen is een woning dit jaar gemiddeld 316.000 euro waard. Dat was een jaar eerder nog 290.000 euro. De WOZ-waarde is van belang voor een aantal belastingen. Zo is de bijtelling het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting gebaseerd op de WOZ-waarde. En gemeenten baseren hun belasting op huizen op de WOZ-waarde. Deze heffingen stijgen dit jaar in doorsnee niet zo hard mee.

De onroerendezaakbelasting (ozb) die huiseigenaren jaarlijks over de waarde van hun huis betalen, stijgt met gemiddeld 2,5 procent, berekende VEH. Dat deze heffing niet zo hard steeg als de WOZ-waarde komt doordat sommige gemeenten het belastingpercentage verlaagden, om woningeigenaren te ontzien. Per gemeente kan het ozb-tarief sterk variëren.

Hogere WOZ-waarde betekent niet altijd meer belasting betalen

Financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep toont met een voorbeeld dat een stijging van de WOZ-waarde niet meteen tot een hogere belasting hoeft te leiden. Neem bijvoorbeeld het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting. Als je een woning had met een WOZ-waarde van vier ton (peildatum 1-1-2020) en deze stijgt met 9 procent, dan is de WOZ-waarde op peildatum 1-1-2021 436.000 euro.

Over het belastingjaar 2020 moest je dan 0,60 procent van de WOZ-waarde als eigenwoningforfait meetellen voor de inkomstenbelasting. Dat komt neer op 2.400 euro. Over het belastingjaar 2021 is het percentage voor het eigenwoningforfait lager, namelijk 0,50 procent van de WOZ-waarde. Daarmee komt het eigenwoningforfait uit op 2.180 euro.

In de eerste maanden van het jaar krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde voor 2022 is dus gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021.

Mogelijk is een nieuwe verplichte meetmethode dit jaar ook van invloed op de WOZ-waarde. Gemeenten moeten alle schattingen namelijk vaststellen op basis van het woningoppervlakte. Eerder mochten ze zich ook baseren op de inhoud van een woning.

Lagere hypotheekrente met hogere WOZ-waarde

Hoewel de WOZ-waarde de marktwaarde van een jaar eerder weergeeft, kan deze wel als kattenbelletje dienen voor het eventueel verlagen van de hypotheekrente. De hoogte van de hypotheekrente hangt onder meer af van verhouding tussen woningwaarde en schuld.

Aan de hand daarvan valt de hypotheek in een zogenoemde risicoklasse met een bepaalde renteopslag. Hoe hoger de schuld ten opzichte van de woningwaarde, hoe hoger de opslag. De verhouding tussen marktwaarde en schuld verschuift door (extra) aflossingen en het stijgen van de huizenprijzen.

Het is dus raadzaam om bij je geldverstrekker aan de bel te trekken als de WOZ-waarde is gestegen. Wellicht kom je in aanmerking voor een lagere rente. Veel geldverstrekkers veranderen de risicoklasse automatisch als voldoende is afgelost, maar bij een stijging van de marktwaarde moet je zelf contact opnemen.

Het verschilt per geldverstrekker of je alleen een WOZ-beschikking moet overleggen of ook een taxatierapport.

Het hangt ook van de hypotheekvoorwaarden af of de rente omlaag kan. In sommige gevallen kan dat alleen bij het aflopen van de rentevaste periode. Verder kom je met een NHG-hypotheek niet in aanmerking voor een lagere rente, omdat je dan al in de laagste risicoklasse zit.

Lees meer over de WOZ-waarde: