Ook volgend jaar stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) in de grootste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Vastelastenbond naar de gemeentelijke belastingen van de tien grootste gemeenten van Nederland.

De gemeente Groningen hanteert voor 2022 het hoogste ozb-tarief. Ook in Utrecht krijgen woningeigenaren te maken met een fikse verhoging van de ozb. Zo wil de Domstad deze belastingvorm verhogen met 12,1 procent.

Volgens de Vastelastenbond is er de laatste jaren een trend te zien dat gemeenten het ozb-tarief verlagen, omdat de WOZ-waarde stijgt. Maar door de forse stijging van de WOZ-waarde betaal je als huiseigenaar onder de streep toch meer onroerendezaakbelasting.

De ozb-belasting is een belasting die geldt voor huiseigenaren. Deze belasting zit iets complexer in elkaar, omdat de WOZ-waarde van de woning hieraan ten grondslag ligt. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde stijgt 8,5 procent

De gemiddelde WOZ-waarde ligt ver uit elkaar. Zo heeft de gemeente Groningen een beduidend lager gemiddelde WOZ-waarde dan woningen in Amsterdam. De WOZ-waarde in Rotterdam is de afgelopen jaren het hardst gestegen.

De WOZ-waarde loopt een jaar achter ten opzichte van de huizenprijzen. Voor de WOZ-waarde en de gekoppelde belastingen wordt de waardestijging van 2021 doorgevoerd. Deze was 8,5 procent.

Dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2022 landelijk op 314.000 euro uitkomt.

Volgend jaar stijgen ook andere lokale woonlasten opnieuw. De Vastelastenbond nam ook de afvalstoffenheffing en rioolbelasting onder de loep.

De grootste stijging van de lokale woonlasten vindt naar verwachting in Eindhoven en Tilburg plaats. Daar gaan huiseigenaren gemiddeld 34 euro per jaar meer betalen

Bron: Vastelastenbond

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing vormt voor veel gemeenten een uitdaging. Doordat de kosten voor de afvalverwerking voor gemeenten zijn gestegen, worden de verwerkingskosten doorberekend aan de burger. Dat resulteert in de stijging van de afvalstoffenheffing voor 2022.

Gemeenten mogen de afvalstoffenheffing alleen nog maar kostendekkend houden en er geen inkomsten uit vergaren. Veel gemeenten zijn daardoor genoodzaakt om andere heffingen en belastingen te verhogen.

De gemeente Den Haag voert de grootste stijging door, want daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2022 ruim 24 euro meer. Ook ander gemeenten verhogen deze heffing met respectievelijk 4 en 13 euro.

De gemeente Groningen vormt een uitzondering op de regel en voert een verlaging van de afvalstoffenheffing door. Doordat de onroerendezaakbelasting in deze gemeente duurder wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet zwaarder belast te worden.

Rioolheffing

In verschillende gemeenten gaat de rioolheffing omhoog. Eindhoven voert met 12 euro de boventoon, gevolgd door gemeente Rotterdam dat een verhoging van 10 euro doorvoert.

De stijging van deze heffing heeft er vooral mee te maken dat in deze gemeenten het rioolstelsel aanpassingen nodig heeft.

Ook de gemeente Almere geeft aan niet onder een stijging van de rioolheffing uit te komen. Daar betalen inwoners volgend jaar 4 tot 8 euro meer.

Andere gemeenten

Elke gemeente mag zelf de tarieven voor de heffingen en belastingen instellen voor 2022. Momenteel moeten 340 gemeenten deze begroting voor 2022 nog vastleggen.

Of deze gemeenten ook tariefverhogingen doorvoeren, is nog de vraag. Nog niet alle gemeenten hebben hun definitieve begrotingen bekend gemaakt.

Zo hebben gemeenten nog moeite om de gemiddelde WOZ-waarde vast te leggen, waarop het OZB-tarief gebaseerd moet worden, constateert de Vastelastenbond.

LEES OOK: Gemeentelijke woonlasten stijgen zeer fors in 2021 – dit gebeurt er met de ozb voor huiseigenaren in 40 steden