De WOZ-waarde van woningen is aanzienlijk gestegen. Het gaat hier om de woningwaarde die gemeenten aanhouden voor de belastingen. Die is op de peildatum van 1 januari 2022 op jaarbasis met 17 procent gestegen, meldt de Waarderingskamer.

De peiling van de Waarderingskamer heeft dus betrekking op de ontwikkeling van huizenprijzen tussen begin 2021 en begin 2022. Die is van belang voor onder meer het bepalen van gemeentebelastingen, maar ook voor de aangifte bij de inkomstenbelasting over het jaar 2023. Daarbij wordt als peildatum namelijk gekeken naar de WOZ-waarde van woningen in het voorgaande jaar, dus in dit geval 1 januari 2022.

De WOZ-waarde loopt niet gelijk door met de marktwaarde van huizen, aangezien huizenprijzen na aanvankelijke stijgingen in de eerste helft van 2022, afgelopen najaar zijn gaan dalen.

WOZ-waarde: grote verschillen per gemeente

De Waarderingskamer houdt toezicht op het vaststellen van WOZ-waarden door gemeentes. De instantie benadrukt dat de daadwerkelijke stijging van de WOZ-waarde per woning en gemeente verschilt. Dat hangt ook af van het type woning en de status van het onderhoud.

De onderstaande kaart geeft een indruk van de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde per 1 januari 2022 op jaarbasis per gemeente.

Verandering WOZ-waarde per gemeente per 1 januari 2022, vergeleken met een jaar eerder

bron: Waarderingskamer
bron: Waarderingskamer

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde onder andere om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) huizenbezitters moeten betalen. Die belasting stijgt niet altijd even hard mee met de WOZ-waarde, want de ozb is een percentage van die vastgestelde waarde dat gemeenten zelf mogen aanpassen.

In 2022 is ook de manier van de bepaling van de woningwaarde aangepast. Gemeenten stellen de schattingen nu vast op basis van de woningoppervlakte, naast een vergelijking met woningen in de gemeente die recent zijn verkocht.

Eerder mochten ze zich ook baseren op de inhoud van een woning. Die methode zou nauwkeuriger moeten zijn, maar de Vastelastenbond waarschuwde wel voor mogelijke fouten die zo'n verandering met zich meebrengt.

LEES OOK: Grote gemeenten halen naar verwachting meer ozb-belasting binnen door stijging van de WOZ-waarde in 2022