De waarde van woningen, kantoren en bedrijfsruimten is sinds de economische crisis in de jaren van 2009 tot en met 2013 behoorlijk gestegen. Maar relatief gezien wordt het steeds aantrekkelijker om  grond te bebouwen met woningen dan met andere soorten vastgoed.

In 2020 stijgt de waarde van woningen voor verhuur met 3,5 procent, meldt ABN Amro in zijn sectorprognose vastgoed. Bedrijfsruimten gaan dit jaar met een waardegroei van 4 procent iets harder vooruit.

In 2021 is de waardegroei van zowel (huur)woningen als bedrijfsruimten naar verwachting 2,5 procent, terwijl kantoren blijven steken op 2 procent.

(Klik voor uitvergroting)

Sinds het tweede kwartaal van 2013 stijgt de waarde van commercieel vastgoed in zijn geheel, met als voorlopige piek  2018 toen de waarde met bijna 10 procent toenam.

ABN Amro verwacht dat de waardegroei van vastgoed afneemt in het kielzog van de lagere economische groei. Voor 2020 en 2021 voorspelt de bank een groei van respectievelijk 3,5 en 2 procent. Dat neemt niet weg dat de vraag naar alle soorten vastgoed, met uitzondering van winkels, stevig blijft.

Woning drukt kantoor en bedrijfspand weg

Met een inhaalvraag naar woningen na de economische crisis en het achterblijven nieuwbouw is de waarde van huurwoningen sinds eind 2014 met liefst 57 procent gestegen. Daarmee is het volgens ABN Amro de sterkste stijging van alle soorten vastgoed.

De grafiek hieronder laat de waardeontwikkeling van huurwoningen zien vanaf 2013.

(Klik voor uitvergroting)

De vraag naar huurwoningen in de vrije sector is gestegen als gevolg van strengere hypotheekregels en de beperkte toegang tot sociale huur. En dat terwijl Nederland relatief weinig van dit soort huurwoningen telt, zo'n 10 procent van de totale woningvoorraad.

Naast de waarde van huurwoningen stegen ook de huurprijzen, alhoewel de toename van huurprijzen wel afvlakt. In 2017 stegen de huurprijzen met 8,5 procent en afgelopen jaar ging huurprijzen gemiddeld met 4,1 procent omhoog.

Volgens de economen van ABN Amro blijft het nodig om huurwoningen in de vrije sector te bouwen om het aanbod aan te laten sluiten op de vraag. Daartoe werden de afgelopen jaren stappen gezet, maar die trend is volgens de bank omgeslagen in de bouw van koopwoningen, omdat bouwbedrijven daar meer marge op behalen. Bovendien worden er hogere grondprijzen voor betaald.

Lees meer over de huizenmarkt: