• In de horeca liep het aantal WW-uitkeringen in april sterk terug.
  • Versoepelingen van de coronamaatregelen en seizoensinvloeden hielpen hierbij.
  • Het werkloosheidscijfer daalde de afgelopen maand ook: 3,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos.

De werkloosheid in Nederland daalde in april opnieuw ten opzichte van de maand ervoor, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld daalde het aantal werklozen de afgelopen 3 maanden met 7.000 personen per maand, vooral doordat er minder mensen zoeken naar werk.

In april 2021 waren 316.000 mensen werkloos, stelt het CBS. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking.

Mensen die niet actief op zoek zijn naar een baan, worden niet tot de werklozen gerekend. Deze groep heeft dus geen baan gevonden, maar zorgt er wel voor dat het werkloosheidscijfer daalt.

Toch is het niet alleen deze vertekening die zorgt voor gunstige cijfers. Door de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen.

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen afgelopen maand geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand gestegen.

Uitkeringen in horeca lopen sterk terug

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind april 266.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen is daarmee bijna 16 procent afgenomen ten opzichte van maart.

In vergelijking met een jaar geleden, toen de coronacrisis ook al speelde, ligt het aantal uitkeringen bijna 9 procent lager. Vooral in de eerste periode van de pandemie en de contactbeperkende maatregelen, tussen maart en april 2020, nam het aantal WW-uitkeringen nog flink toe.

In de uitzendsector en de horeca liep het aantal WW-uitkeringen vorige maand weer sterk terug. Die branches werden eerder hard geraakt door de crisis. Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, zoals het deels weer openstellen van terrassen, gaan werkgevers op zoek naar personeel en verliezen minder mensen hun baan.

Ook is het seizoen van invloed op het aantal WW-uitkeringen. Bijvoorbeeld in de bouw en landbouw neemt de werkgelegenheid meestal weer toe na de winter. Ook de uitzendsector profiteert hiervan.

Lees over werkgelegenheid ook: