Waar moet je als werkgever op letten om aantrekkelijk te zijn en blijven voor werknemers? En hoe kun je inspelen op de wensen van de jongere generaties?

Millennials (geboren tussen pakweg 1980 en het jaar 2000) hebben de naam een leuke baan en zingeving belangrijker te vinden dan salaris. Mensen uit de generatie Z (geboren na 2000) blijken zingeving ook best belangrijk te vinden. Maar bijna de helft van deze generatie wil vooral ook goed geld verdienen.

Lees ook: Babyboomer, Generatie X, Millennial of iets ertussenin – waar hoor jij bij en wat zegt dat?

De Nationaleberoepengids.nl deed onderzoek naar de criteria die werknemers gebruiken om werkgevers te beoordelen. Hiervoor raadpleegde de Nationale Beroepengids tal van onderzoeken en bronnen. Daaruit volgt een top 12 van cruciale criteria met soms subtiele verschillen tussen generaties.

Hier letten werknemers op bij de keuze van een werkgever:


1. Salaris

Jawel, salaris blijft door de bank genomen het belangrijkste criterium wanneer je alle generaties bij elkaar neemt. Maar voor veel Nederlandse millennials is dit niet het belangrijkste criterium, al moet het salaris wel aan een bepaalde ondergrens voldoen.

Een goed salaris is voor bijna de helft van de mensen uit de generatie Z wél het belangrijkste criterium. Misschien komt het omdat die generatie opgroeide tijdens de financiële crisis. Ook wil een groot gedeelte van generatie Z ondernemer worden.


2. Baanzekerheid

Baanzekerheid is over de gehele linie de nummer twee. Voor de meerderheid van de potentiële werknemers betekent dit een vast contract. Maar millennials kijken vooral naar de doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden, want dat bepaalt hun kansen.

Voor de generatie Z is baanzekerheid een stuk belangrijker dan voor de millennials. Dit komt ook terug in de voorkeur voor een vast contract. Dit hangt wederom samen met het meemaken van de financiële crisis, waardoor de jongere generatie wat risicomijdender is geworden.


3. Werksfeer en collega’s

De werksfeer is voor alle generaties een heel belangrijk criterium. De sfeer moet goed zijn, je moet jezelf kunnen zijn. Voor een groot gedeelte van de millennials staat dit punt zelfs op nummer twee en voor sommigen zelfs op de eerste plaats. Voor velen van hen zijn of worden de collega’s vrienden waar ze buiten werktijd ook tijd mee doorbrengen. Ook voor generatie Z is werkplezier en collega’s belangrijk.


4. Werkinhoud en bedrijfsdoelstelling

Voor millennials is dit een doorslaggevend criterium, hun werk moet betekenis hebben.

Voor generatie Z staat een baan die aansluit op je passie op de eerste plek. En 53 procent wil een baan waarmee ze iets voor de wereld kunnen betekenen. Transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de jongere generaties heel belangrijk geworden, voor velen zelfs een must.


5. Flexibel met tijd kunnen omgaan

Dit punt betreft niet alleen flexibele werktijden en dicht bij het werk wonen, maar vooral ook met het plannen van een vakantie of zelfs een langere break. Vrijetijdsbesteding wordt voor de gehele arbeidsmarkt steeds belangrijker. Voor millennials staat vrije tijd en vakantie op de derde plaats. Voor generatie Z speelt het iets minder.


6. Persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk voor werkgevers om in te zien dat de huidige baan door velen als een opstap gezien wordt. Dat kan naar een interne kans zijn of naar een kans buiten de organisatie. Hoe beter dit soort zaken geregeld zijn, hoe langer de millennial blijft. Deze is namelijk bereid om 3 tot 5 jaar bij dezelfde werkgever te blijven, zolang hij/zij zich maar wel blijft ontwikkelen.

Voor generatie Z wordt dit zelfs nog belangrijker. Zij begrijpen dat ze moeten bijblijven als het om kwalificaties gaat, dus zij zullen dit als voorwaarde zien.


7. Werkplek en locatie

Een te lange reistijd is voor velen een reden om niet voor een bepaalde werkgever te kiezen. En voor millennials is dit zeker nog een belangrijker punt. Maar ook de werkplek zelf, de uitstraling en de faciliteiten zijn belangrijk. Goede wifi, goede ruimtes om even alleen te werken of juist samen te kunnen werken zijn heel belangrijk geworden. Een aantrekkelijke werkplek heeft op potentiële werknemers een grote aantrekkingskracht.


8. Initiatief, zelfstandigheid en samenwerken

Zeker voor de middelbaar en hoger opgeleide medewerker is dit een belangrijk criterium en op een iets andere wijze ook voor millennials. Zelfstandig werken of zelfstandigheid in de functie staat voor de 'oudere generatie' zeker in de top 5.

De millennial wil vooral (nieuwe) dingen kunnen uitproberen. En eigen projecten initiëren waar hij/zij dan ook op een zelf gekozen moment op de eigen laptop aan de keukentafel of het liefst een relaxte bank aan werkt.

Ook generatie Z wil in multidisciplinaire teams werken, en dan nog het liefst aan wereldwijde projecten. Voor deze generatie is samenwerken heel belangrijk, maar wel in een vorm dat zij zelf kunnen uitblinken in hun eigen expertise.


9. Cultuur en leiding

Het gaat hier vooral ook om het vertrouwen in de leiding, de (persoonlijke) ethiek en benaderwijze. Ook gaat het om de normen en waarden van de organisatie, losgekoppeld van de branche waar deze actief in is.

Millennials overleggen graag kort. Zij willen snel tot besluiten komen en houden van transparantie. En de feedback, die moet graag direct en helder worden gegeven.


10. Balans tussen werk en privé

Voor alle generaties is dit een belangrijk criterium. De interpretatie ervan verschilt wel enorm tussen de digital natives en de generaties ervoor.

Voor de jongere generaties is de scheiding tussen werk en privé veel minder strikt. Er is nog steeds een balans nodig en dit komt in de vorm van de work-life fluency. Dit houdt in dat je af en toe tijdens werktijd met privézaken bezig bent en in privétijd met werkzaken.


11. Lunch & koffie (en gratis eten bij overwerken)

Een goede lunch en koffie doen het goed in de beoordeling van de werkgever. De lunch is een belangrijk moment om sociaal contact te houden met collega’s en die beleving wordt een stuk beter met een goed verzorgde lunch. Ook de koffie is een bijna essentieel detail dat de werkvloer voor alle generaties kan maken of breken.


12. Faciliteiten

Denk aan wifi, een goede bank, een bar, een pingpongtafel, een game-console, sportfaciliteiten, tot aan hospitality-medewerkers. Dit zijn dé zaken waarmee een werkgever de aantrekkelijkheid goed kan etaleren. Maar denk ook aan een digitale leeromgeving, goede communicatiekanalen en andere systemen die werk efficiënter en effectiever maken.


Lees meer over populariteit van werkgevers: