Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Deze werden via een frauduleuze constructie aan Vestia verkocht. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

In totaal liepen Vestia en de corporatiesector 2,5 miljard euro schade op met het derivatendebacle. Vestia kocht in 2012 derivaatcontracten met tien banken af om een faillissement af te wenden.

De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank liep sinds 2016 bij de High Court of Justice, toen Vestia een claim van 380 miljoen euro neerlegde bij Deutsche Bank voor zijn aandeel in het derivatendrama. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen de twee partijen.

Vestia laat in een verklaring weten tevreden te zijn met de schikking en dat het zich verder inspant om schade te verhalen op degenen die hebben bijgedragen aan het derivatendebacle. Waar mogelijk worden schikkingen getroffen omdat procedures bij de rechter kostbaar zijn.

Volgens De Telegraaf pakt de schikking van 175 miljoen euro hoger uit dan de opbrengst van Deutsche Bank met derivatenhandel, die zou 114 miljoen euro bedragen. De vraag is of Vestia ondertussen het hoofd boven water kan houden. In het laatste jaarverslag luiden bestuurders de noodklok omdat het niet lukt om 80.000 huurwoningen te onderhouden én financieel gezond te blijven, schrijft de krant.

Lees meer over Vestia: