Vestia heeft schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van de woningcorporatie. Vestia trekt zijn rechtszaak tegen de bestuurders in en ontvangt in ruil daarvoor een bedrag van 4,8 miljoen euro.

Dat heeft Vestia woensdag bekendgemaakt.

Vestia claimde van de bestuurders een schadevergoeding voor het financiële debacle bij de corporatie van in totaal ruim 2 miljard euro. Maar zo veel geld viel er bij hen niet te halen. Een woordvoerder benadrukt dat bij Staal en de commissarissen geen fraude was geconstateerd.

Vestia kwam in 2012 onder het bewind van Staal in grote financiële problemen. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. Met deze schikking is de affaire nog niet afgerond. Er lopen nog een strafzaak en enkele andere procedures.

De voormalige commissarissen betreuren het dat zij als toezichthouder het verlies van Vestia niet hebben kunnen voorkomen. Zowel Staal als de commissarissen hebben volgens Vestia verklaard dat zij geen weet hadden van de fraude door voormalig kasbeheerder Marcel de V. Ze hebben Vestia ook toegezegd om mee te werken aan andere schadeprocedures die de corporatie voert of voorbereidt.

Overambitieuze bestuurders bij woningcorporaties

Een ,,giftige cocktail'' van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij woningcorporaties, zo concludeerde een parlementaire enquêtecommissie die breder onderzoek deed naar misstanden bij woningcorporaties in oktober 2014.

Volgens de commissie moeten zowel het kabinet als de Kamer zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep.

De enquêtecommissie onder leiding van onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet (voorheen PVV) ging aan de slag na schandalen bij de Rotterdamse corporatie Vestia. Die ging voor miljarden het schip in na speculaties met derivaten, riskante financiële producten.

Nadat de corporaties eind jaren 1990 werden verzelfstandigd, beschikten ze over enorme kapitalen, mede dankzij al te gretig 'meewerkende' banken. Directeuren gedroegen zich als ,,zonnekoningen''. Volgens Van Vliet is er voor meer dan 3 miljard euro ,,verdampt'' door alles wat er misging bij de corporaties.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl