Mensen uit de Randstad verhuizen steeds vaker naar het platteland. Volgens onderzoek van Rabobank doen zij dat vooral vanwege de prijzen van de huizen en in mindere mate omdat ze op zoek zijn naar rust en ruimte, zoals volgens Rabo door media vaak wordt beweerd.

Zes op de tien mensen in de Randstad kopen, zo komt naar voren in het onderzoek, het liefst een woning in de eigen stad. Maar door het beperkte aanbod zijn de prijzen hoog, waardoor ze hun heil elders zoeken. Volgens het onderzoek vindt circa de helft van de huizenzoekers een woning in de eigen stad. In 2015 was dat nog twee derde.

Steeds meer Amsterdammers verlaten de hoofdstad, naarmate deze duurder wordt ten opzichte van de rest van Nederland. Bron: Rabobank
Steeds meer Amsterdammers verlaten de hoofdstad, naarmate deze duurder wordt ten opzichte van de rest van Nederland. Bron: Rabobank

Veel huizenkopers blijven wel de Randstad trouw, maar het percentage huizenkopers dat naar het platteland trekt groeit. In 2015 kocht circa 86 procent van de Randstedelingen een huis in de Randstad. Momenteel is dat 74 procent.

Volgens de onderzoekers wordt deze exodus onder meer gedreven door de toenemende popularitieit van grotere huizen. Hoewel de belangstelling voor huizen met vijf of meer kamers al sinds 2012 in de lift zit bij stedelingen, heeft corona deze ontwikkeling mogelijk verder versterkt. Een rustige woonomgeving, een tuin en voldoende werkkamers werden belangrijker. De afstand tot kantoor is juist minder zwaar gaan wegen.

Bron: Rabobank
Bron: Rabobank

De trek naar buiten heeft ook invloed op de huizenmarkt net buiten de grote steden. Zo ging het aandeel lokale huizenkopers op het platteland direct naast de Randstad in acht jaar terug van 70 procent naar 50 procent. Verder van de Randstad is volgens de bank een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

Op dit moment dalen de huizenprijzen. Als dit langer duurt, kan dat ertoe leiden dat Randstedelingen in de toekomst weer vaker een huis kopen in hun eigen stad, aldus de onderzoekers. Daarmee hebben ook lokale woningzoekers een grotere kans op een huis in de eigen gemeente.

Bron: Rabobank
Bron: Rabobank

LEES OOK: Huizenprijs daalt in oktober opnieuw: huis ruim €18.000 minder waard in 3 maanden