• Vorig jaar gaven bijna 900.000 mensen hun wens om te verhuizen aan, ruim twee keer zoveel als in 2015.
  • Het CBS analyseerde voor het onderzoek cijfers van het WoonOnderzoek Nederland, dat elke drie jaar wordt gedaan door het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • Met name mensen die nog geen koopwoning hebben, geven aan te willen verhuizen. Dat geldt vooral voor alleenstaanden en mensen die samenwonen en onder de veertig zijn.
  • Lees ook: Teken dat huizenmarkt verder afkoelt: minder kopers bieden boven de vraagprijs

Het aantal mensen dat wil verhuizen maar geen woning kan vinden is de afgelopen jaren ruim verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar gaven bijna 900.000 mensen hun wens om te verhuizen aan, ruim twee keer zoveel als in 2015. Met name jongeren en alleenstaanden onder de veertig willen verhuizen.

Het CBS analyseerde voor het onderzoek cijfers van het WoonOnderzoek Nederland, dat elke drie jaar wordt gedaan door het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De enquête bevroeg vorig jaar 47.000 mensen. Volwassenen werd onder meer gevraagd of ze binnen twee jaar willen verhuizen. Vorig jaar zei 11 procent zeker te willen verhuizen. Dat aantal is sinds 2012 “vrij stabiel”, aldus het CBS.

CBS

Wens om te verhuizen: vooral toename bij jongeren die thuiswonen en 40-minners

Vorig jaar steeg het aantal jongeren dat nog bij hun ouders woont en wil verhuizen naar 13 procent, in 2015 was dat nog zes procent. In die jaren is ook de gemiddelde leeftijd waarop jongeren uit huis gaan toegenomen.

De krapte op de woningmarkt speelt voor jongeren die graag uit huis willen met name in Noord-Holland en Utrecht. In Drenthe, Overijssel en Limburg speelt het probleem dat thuiswonende jongeren niks kunnen vinden het minst.

Het aantal alleenstaanden onder de veertig dat wil verhuizen maar geen woning vindt steeg ook. Dat nam toe naar 11 procent vorig jaar, tegenover vier procent in 2015.

CBS

Met name mensen die nog geen koopwoning hebben, geven aan te willen verhuizen. Dat geldt vooral voor alleenstaanden en mensen die samenwonen en onder de veertig zijn, maar ook voor stellen die kinderen hebben en alleenstaande ouders.

LEES OOK: Huizenprijs daalt en aanbod woningen stijgt, maar we zijn nog ver verwijderd van een kopersmarkt: bekijk de grafiek