We moeten terug naar een vaste rekenrente voor de pensioenfondsen en het huidige systeem loslaten.

Dat stelt Lex Rietveld, oud-directielid van Akzo-Pensioenfonds en voormalig directielid onroerend goed bij ambtenarenpensioenfonds ABP, in gesprek met Me Judice.

Voorheen mochten pensioenfondsen met een vaste rente van 4,2 procent rekenen om de waarde van hun toekomstige verplichtingen te berekenen. Maar in juli 2015 besloot De Nederlandsche Bank (DNB) om daar iets aan te veranderen om een realistischer beeld te geven ten opzichte van de marktrentes. Die liggen door het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank namelijk al tijden een stuk lager.

Als de rekenrente veel hoger is dan de ‘echte’ rente bestaat het gevaar dat pensioenfondsen een te rooskleurig beeld van hun financiële positie geven. Ze keren dan te veel pensioen uit, terwijl ze te weinig premies innen. DNB besloot daarom om een rekenrente in te voeren die een beetje meebeweegt met marktrentes.

Verkeerde rekenmethodiek

Volgens Rietveld is dit de verkeerde methode, die leidt tot maatschappelijke onrust. Nu wordt alleen gekeken naar de technische aspecten van de rekenrente. De lage dekkingsgraad moet dan onmiddellijk worden opgelost een verhoging van de premies of geen indexering, het laten meegroeien van de pensioenen met de lonen en inflatie zodat ze waardevast blijven.

Onlangs kondigde het eerste fonds zelfs aan dat het de pensioenen dit jaar al moet korten, waar aanvankelijk de eerste kortingen voor 2017 waren voorspeld. Mogelijk volgen binnen afzienbare tijd meer pensioenfondsen dit voorbeeld.

De huidige rentestanden zijn door het ECB-beleid bovendien dusdanig laag dat ze geen marktrentes meer te noemen zijn, vindt Rietveld. “Een pensioenfonds is per definitie een langetermijnbelegger en wordt nu afgerekend op kortetermijneffecten.”

Lees ook op Business Insider

Vaste rekenrente

Rietveld pleit voor een rekenmethodiek met een vaste rente. “Dat geeft stabiliteit.” Vervolgens moet de toezichthouder per pensioenfonds naar de financiële positie kijken en aan de hand daarvan een dekkingsgraad op maat vaststellen.

Bekijk hieronder het volledige gesprek dat Rietveld had met Me Judice, het discussieplatform voor economen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl