Eerder met pensioen gaan is iets waar veel mensen van dromen. De leeftijd waarop je aanspraak kan maken op de AOW-uitkering van de staat stijgt in 2024 naar 67 jaar, maar veel Nederlanders willen liever eerder stoppen met werken.

Eerder je baan opzeggen, heeft uiteraard een keerzijde. Stop je een jaar eerder met werken dan verlies je het inkomen uit werk of ondernemen in dat jaar. Daarnaast bouw je geen pensioen meer op via een werkgever, waardoor je toekomstige pensioenuitkering lager wordt. En je krijg nog geen AOW van de staat.

Je zult dus een financiële buffer moeten opbouwen die je kunt inzetten voor de periode dat je niet meer werkt en nog geen pensioenuitkering ontvangt.

Business Insider behandelde eerder twee mogelijkheden om zo’n potje voor eerder stoppen met werken op te bouwen. Zo kun je, als je een eigen huis hebt, kijken of de overwaarde daarvan benut kan worden om eerder met pensioen te gaan.

Een andere optie is dat je door maandelijks een bedrag opzij te zetten, gedurende bijvoorbeeld twintig jaar genoeg vermogen opbouwt om één tot drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken.

In dit artikel kijken we naar nog een derde mogelijkheid: je vakantiegeld apart leggen om vermogen op te bouwen, zodat je eerder met pensioen kunt.

Vakantiegeld opzij zetten om eerder met pensioen te gaan

Jaarlijks ontvangen werknemers vakantiegeld, doorgaans in de maand mei. Dat kun je natuurlijk voor vakantie gebruiken, maar dat hoeft niet per se.

Stel bijvoorbeeld dat je een modaal inkomen hebt van bruto 40.000 euro per jaar inclusief vakantiegeld. Per maand verdien je dan bruto 3.086 euro. Uit berekeningen van salarisverwerker ADP bleek eerder deze maand dat het vakantiegeld dan netto 1.495 euro bedraagt dit jaar.

Het bruto maandinkomen van 3.086 euro komt netto uit op 2.550 euro per maand, als je rekening houdt met de loonbelasting, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, zo kun je berekenen met deze tool.

Als je twaalf keer het netto maandsalaris van 2.550 euro neemt plus het vakantiegeld van 1.495 euro, kom je uit op een netto bedrag van 32.085 euro voor het jaarinkomen. Stel dat je een dergelijk bedrag beschikbaar wilt hebben om een jaar eerder te stoppen met werken? Hoe kun je dat bij elkaar krijgen, als je gedurende een aantal jaren je vakantiegeld opzij zet?

Van belang hierbij is uiteraard welke tijdshorizon je neemt. Verder moet je er rekening mee houden dat de inflatie in de loop van de tijd de koopkracht van je geld uitholt.

We nemen in ons voorbeeld aan dat je het extra netto jaarinkomen in twintig jaar bij elkaar wilt hebben. Uitgaande van gemiddelde jaarlijkse inflatie 2 procent over die periode, betekent dit dat je over twintig jaar eigenlijk een bedrag van 47.691 euro moet hebben, om eenzelfde koopkracht te hebben als 32.095 euro op dit moment heeft.

Je wilt dus een doelbedrag van 47.691 euro in twintig jaar bij elkaar sparen en beleggen door gedurende een aantal jaar je vakantiegeld opzij te zetten. Is dat te doen?

Vroeg nadenken over pensioen loont

Door te spelen met hoeveel van je vakantiegeld je opzij zet, wat je beleggingshorizon is en het risico dat je neemt met beleggen en sparen, kun je het doelbedrag bereiken.

Van belang hierbij is dat de bedragen die je vroeg opzij zet, gemiddelde genomen een hoger rendement kunnen opleveren als je ze belegt. De ervaring leert dat beurzen op de korte termijn flink kunnen schommelen, maar op de langere termijn een hoger rendement oplevert dan sparen.

Met bedragen die je later opzij zet en relatief snel weer nodig hebt, wil je minder risico nemen op verliezen. Sparen tegen een wat lager rendement ligt dan meer voor de hand.

In ons voorbeeld kiezen we er uiteindelijk voor om het hele vakantiegeld gedurende vijftien jaar opzij te zetten. We gaan ervan uit dat de bedragen die in de eerste vijf jaar worden belegd, gedurende de totale beleggingshorizon van twintig jaar gemiddeld 6 procent per jaar opleveren.

De bedragen die we in het zesde tot en met het tiende jaar opzij zetten, leveren gemiddeld 5 procent per jaar op en het vakantiegeld dat we in jaar elf tot en met vijftien opzij zetten 4 procent.

We starten in het eerste jaar met afgerond 1.500 euro aan vakantiegeld. Gelet op de verwachte salarisgroei, verhogen we het netto vakantiegeld jaarlijks met 2 procent.

Als je dit allemaal doorrekent dan kom je uiteindelijk na twintig jaar uit op een opgebouwd vermogen van 51.415 euro. Dat is op dat moment ruim voldoende om een jaar eerder met pensioen te gaan.

Je moet hiervoor dus wel 15 jaar lang het gehele vakantiegeld van afgerond 1.500 euro opzij zetten om dit in totaal gedurende twintig jaar te laten renderen. Als je bijvoorbeeld jaarlijks twee derde van het vakantiegeld (1.000 euro) opzij zet, wordt het doelbedrag van 47.691 euro niet gehaald.

Het vergt dus best wat opoffering om vakantiegeld in te zetten om een jaar eerder te stoppen met werken. Dat kan beperkt worden, maar dan moet je de tijdshorizon oprekken tot meer dan twintig jaar. Als je bijvoorbeeld vijfentwintig of dertig jaar te gaan hebt, kun je jaarlijks een lager bedrag opzij zetten om het doelkapitaal te halen.

Ook hier geldt dus: vroeg nadenken over je pensioen, geeft je financieel meer speelruimte.

Lees meer over pensioen: