• Pensioenfondsen hebben jarenlang grote moeite gehad om de pensioenen te laten meestijgen met de inflatie en de lonen.
  • Een stichting meent dat de schade als gevolg van het achterblijven van de indexatie van pensioenen mede berust op een foutieve rekenmethode.
  • Een proefproces moet dit aantonen, waarbij de hoop is miljarden te kunnen claimen bij de overheid.
  • Lees ook: 3 smaken pensioen in het nieuwe pensioenstelsel: zo stabiel is je uitkering straks

Pensioenfondsen hebben jarenlang grote moeite gehad om pensioenen waardevast te houden door deze te laten meestijgen met de inflatie. Een club van ontevreden gepensioneerden denkt dat de zogenoemde indexatie van pensioenen mede is achtergebleven door een foutieve rekenmethode.

De Nederlandse Staat kan hierdoor volgens de stichting PensioenVoldoen.NL op termijn een miljardenclaim tegemoetzien, zo meldt de stichting maandag in een persbericht.

Volgens de claimstichting heeft de overheid in 2007 verzuimd een Europese richtlijn op te nemen in de wet over de manier waarop de indexatie van pensioenen moet worden berekend. Advocaat Jos Wouters stelt namens de stichting dat dit heeft geleid tot “indexatieschade”. Hij wil proberen dat op 7 juni aan te tonen tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Dat proefproces voert hij namens een gepensioneerde man uit Leeuwarden.

Proefproces moet gebrekkige indexatie pensioenen aantonen

De 84-jarige eiser meent recht te hebben op 26.000 euro. Het argument daarvoor is dat de Nederlandse overheid fouten zou hebben gemaakt in de pensioenwet. Daardoor zouden berekeningen op basis waarvan bepaald wordt in hoeverre pensioenuitkeringen mogen stijgen al sinds 2008 worden gemaakt op basis van verkeerde uitgangspunten.

Dit zou volgens PensioenVoldoen.NL en advocaat Wouters ongunstig uitpakken voor gepensioneerden van nu, maar ook voor mensen die nu nog werken.

Al met al hebben door "een kardinale fout" van de overheid volgens de eisers wel 10 miljoen Nederlanders recht op een schadevergoeding. Het kort geding van de man uit Friesland is wat hen betreft een eerste stap in die richting.

"Als de rechter de eis tot schadevergoeding toekent, zijn de financiële gevolgen ongekend groot", stelt de organisatie, waar onder meer oud-politicus Henk Krol bij is betrokken. Het totale schadebedrag zou oplopen tot 137 miljard euro. "Exclusief de wettelijke rente", klinkt het. De organisatie denkt overigens wel dat de overheid "te goeder trouw" heeft gehandeld.

LEES OOK: Vóór je 67ste met pensioen? Dit moet je per maand sparen en beleggen om 1 tot 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken