Een voorstel van de oppositie om het eigen risico in de zorg volgend jaar in elk geval niet te verhogen, krijgt geen stuen van de Tweede Kamer.

De motie kreeg dinsdag bijval van 73 Kamerleden, 75 volksvertegenwoordigers stemden tegen.

De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet stemden tegen het voorstel. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de kwestie aan de formatietafel regelen. CDA en ChristenUnie willen het eigen risico verlagen.

Onlangs kwam naar buiten dat het eigen risico volgend jaar van 385 naar 400 euro gaat. De zorgtoeslag zal dan ook met 130 euro stijgen. Beide maatregelen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

De Kamer stemde ook tegen een motie van de PVV om het eigen risico helemaal af te schaffen. Hierbij waren de verhoudingen 65 voor en 83 tegen.

De discussie rond het eigen risico

Je kon er de afgelopen jaren je klok op gelijk zetten: in de tweede helft van het jaar brak de discussie over het eigen risico en de zorgpremie los. Dit jaar is niet anders, met de berichten dat het eigen risico volgend jaar naar 400 euro stijgt. Wat de kwestie dit jaar extra saillant maakt is de trage formatie. Twee partijen aan de formatietafel – CDA en de ChristenUnie – pleitten in de verkiezingscampagne juist voor verlaging van het eigen risico.

Patiëntenorganisaties, ouderenbond ANBO, de oppositie in de Tweede Kamer en zelfs coalitiepartij PvdA zijn niet te spreken over de gemelde stijging van het eigen risico. Die mag dan het automatische gevolg zijn van de hogere lonen in de gezondheidszorg, dat betekent niet dat de politiek daar maar in moet berusten, vinden zij.

Lees ook op Business Insider

Omdat er nog geen nieuwe regering is, is het huidige demissionaire kabinet verantwoordelijk voor de begroting van 2018. Dat kabinet wordt gedragen door VVD en PvdA. Maar coalitiepartner PvdA zegt bij het opstellen van de begroting aan handen en voeten gebonden te zijn door wat de VVD met CDA, D66 en ChristenUnie aan de formatietafel wel en niet besluit. Anderen wijzen erop dat de Kamer van een demissionair kabinet verwacht geen ingrijpende nieuwe maatregelen te nemen.