• Bedrijven hebben tijdens de coronacrisis de mogelijkheid gekregen om de betaling van belastingen zoals de loonbelasting, btw en vennootschapsbelasting uit te stellen.
  • De omvang van de belastingschulden verschilt sterk per sector.
  • Volgens economen van ABN Amro leert het verleden dat een hoge schuldenlast een rem vormt op de investeringen van bedrijven na een crisis.

Bedrijven hebben tijdens de coronacrisis de mogelijkheid gekregen om de betaling van belastingen zoals de loonbelasting, btw en vennootschapsbelasting uit te stellen. Daardoor is een belastingschuld ontstaan van in totaal zo’n 16 miljard euro.

Uit een maandag verschenen analyse van ABN Amro blijkt dat de verschillen per sector groot zijn.

Economen van ABN Amro hebben gekeken welk percentage van de bedrijven in een specifieke branche te maken heeft met een belastingschuld. Vervolgens is gekeken hoe groot de belastingschuld is gemeten als het aantal maanden winst op basis van het resultaat in 2019.

Dat leverde het volgende plaatje op:

Hierboven is te zien dat bij restaurants ongeveer 43 procent van de bedrijven een belastingschuld heeft, waarbij dit gemiddeld genomen om 9 maanden van de bedrijfswinst uit 2019 gaat.

Bij warenhuizen heeft minder dan 20 procent van de bedrijven een belastingschuld, maar gaat het in omvang om een relatief hoog bedrag van bijna de hele jaarwinst van 2019. Dit komt vooral doordat de 20 grootste warenhuizen allemaal uitstel van belasting hebben aangevraagd.

Kijk je alleen naar de top twintig bij de warenhuizen, dan gaat het om een gemiddelde belastingschuld van 4,6 miljoen euro. Kijk je naar kleinere warenhuizen met minder dan 50 werknemers, dan is de gemiddelde schuld slechts 80.000 euro. Binnen deze branche is er dus sprake van sterke concentratie van de belastingschulden.

Per saldo zijn er hiermee grote verschillen tussen sectoren en ook tussen bedrijven binnen eenzelfde sector in de omvang van de belastingschulden.

Uitstel van belasting in coronatijd soms ook uit voorzorg

De economen van ABN Amro merken op dat een deel van de bedrijven waarschijnlijk ook uit voorzorg bij het begin van de coronacrisis uitstel van belasting heeft aangevraagd, terwijl later bleek dat de schade is meegevallen. Verder noemen de economen het positief dat de uitgestelde belastingen voornamelijk geconcentreerd zijn binnen enkele sectoren.

In principe moeten bedrijven uitstaande belastingschulden vanaf oktober dit jaar over een periode van 36 maanden terugbetalen. Er is echter politieke discussie over de vraag of in bepaalde gevallen al dan niet kwijtschelding of verder uitstel moet worden geboden.

Volgens de economen van ABN Amro leert het verleden dat een hoge schuldenlast een rem vormt op de investeringen van bedrijven na een crisis.

"Zodra een onderneming voornamelijk bezig is met het afbetalen van zijn verplichtingen blijft er eenvoudigweg minder ruimte over voor ondernemerschap en groei. Maar omdat de schulden bij enkele sectoren zitten, lijkt het dat mogelijke negatieve effecten van een schuldenlast door uitstel van belastingen vooral beperkt blijven tot die sectoren."

[activecampaign form=30]

LEES OOK: Grote schuldenberg dreigt na coronacrisis: geef ondernemers eenmalig een belastingverlaging – dat is veel effectiever