Op de huizenmarkt kunnen prijzen dit jaar relatief hard stijgen, met een gemiddelde plus van 4 procent. Een combinatie van de stijging van inkomens door hogere salarissen en een verwachte daling van de hypotheekrente, jagen de huizenprijzen verder aan, zo verwachten economen van ABN AMRO.

In de woensdag verschenen huizenmarktmonitor van de grootbank stellen economen van ABN AMRO hun raming voor de gemiddelde stijging van de huizenprijs in 2024 bij van 2,5 procent naar 4 procent. Voor 2025 wordt gerekend op een gemiddeld 3,5 procent hogere huizenprijs.

Dit jaar verwachten de huizenmarktexperts van ABN AMRO een lichte stijging van het aantal woningverkopen met een half procent. Doordat huizenprijzen stijgen, zullen doorstromers eerder geneigd zijn om een nieuwe woning te kopen, voordat ze hun oude woning verkopen. Wel blijft de lage oplevering van nieuwbouwwoningen voor een een rem op de totale woningverkopen zorgen.

Krapte in aanbod huizenmarkt komt mede door toename 1-persoonshuishoudens

De stijging van huizenprijzen wordt ook aangejaagd door de aanhoudende krapte in het aanbod van bestaande woningen. Een van de redenen hiervoor is de veranderende samenstelling van huishoudens.

Door de vergrijzing en het feit dat er bij jongere generaties meer singles zijn, neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toen. "Deze zogenaamde huishoudensverdunning leidt tot een structureel tekort aan woningen wanneer er niet in hetzelfde tempo kan worden bijgebouwd", aldus de analisten van ABN AMRO.

Wat betreft de financiering van woningen zijn er een aantal impulsen die zorgen voor ruimere hypotheekfinanciering van huizen. Zo krijgen veel werknemers salarisverhogingen ter compensatie van de hoge inflatie. Verder zijn de leennormen voor de maximale hypotheek voor bepaalde groepen verruimd dit jaar.

Voor starters geldt specifiek dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen voor woningen tot een waarde van 510.000 euro in 2024. Ook is de grens voor NHG-hypotheken dit jaar verhoogd naar 435.000 euro.

Daarnaast rekenen de economen van ABN AMRO voor 2024 per saldo op lagere hypotheekrentes, waarbij de verwachting is dat de inflatie verder afkoelt en centrale banken de beleidsrentes kunnen verlagen.

LEES OOK: Dit doet de huizenprijs bij jou in de buurt in het laatste kwartaal van 2023