Economen van Rabobank verwachten een stijging van de gemiddelde huizenprijs met bijna 6% in 2021.

Het beeld voor de huizenmarkt is volgens Rabobank een stuk positiever geworden, mede omdat de werkloosheid minder hard oploopt dan gedacht.

Starters worden geholpen doordat ze volgend jaar minder of geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Economen van Rabobank zijn opvallend positief over de huizenmarkt in 2021. Eerder dit jaar voorspelden ze nog een daling van de huizenprijzen in 2021 als gevolg van de recessie.

Nu zetten experts een streep door die prognose en gaan ze uit van een stijging van de gemiddelde huizenprijs met 5,5 procent in 2021. Dit is weliswaar iets trager van de gemiddelde stijging van de huizenprijs met 7,8 procent dit jaar, maar nog steeds een stevige plus.

De economen van Rabobank zijn een stuk optimistischer dan hun collega’s van ING. Die voorzien een gemiddelde daling van de huizenprijs met 0,5 procent volgend jaar.

De meer optimistische visie van de economen van Rabobank is onder meer gestoeld op de verwachting dat de werkloosheid niet zo hard oploopt als eerder werd gedacht. Hierdoor blijft de inkomensonzekerheid beperkt.

Daarnaast zijn de leennormen voor huizenkopers verruimd, roeren beleggers zich nadrukkelijker op de woningmarkt en blijft het woningaanbod beperkt. "Ook de emotie van de biedstrijd die tegenwoordig om huizen woedt kan meespelen", schrijven de economen van Rabobank.

De verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters op de huizenmarkt geeft deze groep ook meer ruimte om wat hoger te bieden, denkt Rabobank.

Voor starters geldt in de eerste drie maanden van 2021 dat ze helemaal geen overdrachtsbelasting betalen. Vanaf april volgend jaar zijn starters bij de aankoop van woningen tot een prijs van 400.000 euro vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Bij duurdere woningen betalen starters 2 procent overdrachtsbelasting.

Economie herstelt in 2021, maar trager dan gedacht

Voor de econome als geheel verwacht het Economisch Bureau van Rabobank dat de tweede golf aan coronabesmettingen minder schadelijk is dan de eerste periode van lockdowns.

Hoewel sectoren als de horeca en toerisme hard geraakt zijn, hielden huishoudens hun uitgaven beter op peil dan in het voorjaar, stelt Rabobank in een nieuwe prognose. De eerder gevreesde daling van huizenprijzen is volgens kenners van de bank ook van de baan.

De bank rekent er nu op dat het bruto binnenlands product (bbp) in heel 2020 met 4,2 procent krimpt, tegenover de 5,7 procent krimp die in oktober werd voorspeld. Het duurt wel langer dan een jaar voordat de economie zich volledig heeft hersteld, met 2,4 procent groei in heel 2021. Voor 2022 verwachten economen van Rabobank hetzelfde groeitempo.

Volgens hoofdonderzoeker Ester Barendregt van RaboResearch toonde de Nederlandse economie meer veerkracht dan aanvankelijk was verwacht. Daarbij speelden steunpakketten van de overheid een cruciale rol. "Het herstel in de zomermaanden was relatief sterk, de werkloosheid is niet zo hard opgelopen als aanvankelijk verwacht en de woningverkopen zijn gestegen", zegt ze.

Het herstel van de economische groei zal volgend jaar langer op zich laten wachten dan afgelopen zomer, na de versoepeling van de eerste lockdown. Rabo-economen denken namelijk dat beperkende maatregelen in de eerste drie maanden van 2021 streng blijven, ondanks de komst van vaccins. Daarnaast remt een toename van de werkloosheid, met een piek tot 5,5 procent in 2021, de groei.

Ook hebben bedrijven moeten interen op hun financiële buffers, waardoor ze minder kunnen investeren. Een ander obstakel voor snel herstel is de Brexit. Ongeacht het wel of niet slagen van onderhandelingen over een handelsakkoord, zullen Nederlandse exporteurs schade ondervinden van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

LEES OOK: 4 dingen die in 2021 veranderen voor particuliere verhuurders van huizen (ook zonder de Bernhard-belasting)