Wil je je kinderen een mooi bedrag schenken, maar kun je het geld eigenlijk niet missen? Dan is er een alternatief: schenken op papier. Hoe interessant is deze constructie? En hoe pak je dit aan?

Het is niet alleen leuker om met de warme hand te geven, dan met de koude hand, maar meestal ook een stuk voordeliger. Bovendien bespaar je door bij leven te geven erfbelasting, omdat je gebruik kunt maken van de jaarlijkse en eenmalig verhoogde fiscale schenkingsvrijstelling.

Een groot bedrag schenken zit er echter niet altijd in. Vooral als je vermogen grotendeels niet makkelijk contant valt te maken, omdat het bijvoorbeeld vast zit in stenen of aandelen, is het vaak lastig.

Toch is er ook in die situatie een mogelijkheid om je kinderen een vermogen te schenken, zonder dat je je huis of beleggingen hoeft te verkopen: schenken op papier.

Schuld aan je kinderen

Dit is een vorm van uitstel van betaling. Je geeft zwart op wit aan dat je een schenking wil doen. Dit bedrag leen je vervolgens direct weer van je kinderen terug, waardoor je bij hen op papier een  schuld hebt. Pas na je overlijden krijgen de kinderen het geld ook echt in handen.

Je betaalt wel eenmalig schenkbelasting over het bedrag dat uitkomt boven de fiscale jaarlijkse vrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt dit jaar 5.229 euro voor schenkingen van een ouder naar hun kind en 2.092 euro voor overige schenkingen.

Daarnaast kun je gebruik maken van een eenmalig verhoogde vrijstelling van 25.096 euro voor schenkingen van ouders aan hun meerderjarige kind. Wordt het geld gebruikt voor de eigen woning, dan kun je dit jaar nog profiteren van een extra verhoogde vrijstelling van 100 duizend euro. Deze verhoogde vrijstelling is niet beperkt is tot ouder en kind.

Schenkbelasting

Over het geld dat uitkomt boven de vrijstelling moet 10 tot 20 procent belasting worden betaald, afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Voor schenkingen aan (achter)kleinkinderen liggen de tarieven op 18 en 36 procent en voor overige schenkingen op 30 tot 40 procent.

Je kinderen betalen na jouw overlijden geen erfbelasting over de schenking. Dat was was immers al verrekend bij de schenkbelasting.

Rente betalen

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet je aan de ontvanger wel elk jaar 6 procent rente betalen over de schuld. Hierover hoeven je kinderen geen schenkbelasting te betalen, omdat dit geen schenking is, maar een rentebetaling over een schuld.

Schenken op papier biedt allerlei voordelen, voor zowel de schenker als de ontvanger. Allereerst hoeft de schenker het vermogen bij leven niet te missen, omdat het pas na het overlijden naar de kinderen wordt doorgesluisd. Ten tweede is de schuld aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting.

Een derde prettige bijkomstigheid is dat het vermogen van de schenker op papier wordt gedrukt. Dit kan gunstig uitpakken als je gebruik maakt van overheidsregelingen waarbij een vermogenstoets wordt gehanteerd. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage aan de AWBZ als je wordt opgenomen in een verzorgingshuis.

Belastingbesparing

De ontvanger kan profiteren van de schenkingsvrijstelling. Na overlijden van de schenker kan hij vervolgens fors besparen op de erfbelasting. Door de schenking op papier en de jaarlijkse rentebetaling is immers het geërfde vermogen geslonken, waardoor minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Bij grotere vermogens, die deels vallen in het duurdere 20-procentstarief, kan dit flink aantikken.

Maar er kleven ook nadelen aan deze constructie. Het zorgt voor enige rompslomp. Je bent verplicht om een gang naar de notaris te maken, om een schenkingsakte op te stellen.

Daarnaast moet je dus rente betalen. Deze rente moet je ook daadwerkelijk overmaken en mag je niet bijschrijven op de schuld. Je moet er als schenker dus wel zeker van zijn dat je de jaarlijkse rentebetaling ook echt kunt missen. Het is bovendien van belang dat je de rente consequent elk jaar betaalt. Anders valt de constructie in duigen en mis je het fiscale voordeel.

De ontvanger moet er rekening mee houden dat hij direct schenkbelasting moet betalen. De schenker kan er overigens wel voor kiezen om ‘vrij van recht’ te schenken en zelf de schenkbelasting te betalen.

Vermogensbelasting

Verder moet de ontvanger de vordering op de schenker in box 3 van de vermogensbelasting opgeven. Komt het vermogen boven de vrijstelling uit, dan moet hij of zij hierover 1,2 procent belasting betalen. Dit kan wel worden betaald met de ontvangen rente.

Heeft je kind een bijstandsuitkering en/of ontvangt hij huur- of zorgtoeslag, dan kan de schenking gevolgen hebben voor de uitkering of tegemoetkoming. Breng dit vooraf goed in kaart.

Partner uitsluiten

Het is verstandig om in de schenkingsakte een zogeheten uitsluitingsclausule op te nemen. Hierin geef je aan dat de schenking alleen bestemd is voor je kind en niet voor zijn of haar (toekomstige) echtgenoot. Je voorkomt zo dat bij een scheiding de ex-partner de helft van het geschonken bedrag in handen krijgt.

Je kunt in de schenkingsakte ook aangeven dat je kind tot een bepaalde leeftijd niet over het vermogen kan beschikken.

Daarnaast is het aan te bevelen om in de schenkingsakte een clausule op te nemen op grond waarvan je de schenking weer ongedaan kunt maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je kind eerder overlijdt dan jijzelf. Door de schenking te herroepen voorkom je dat je erfbelasting moet afdragen over je eigen vermogen. Overleg met de notaris over de tekst van de schenkingsakte.

180-dagentermijn

Houd tot slot rekening met de 180-dagentermijn. Als tussen de schenkingsdatum en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, wordt de schenking alsnog bij de erfenis geteld en moet de ontvanger hier erfbelasting over betalen.

Lees ook:

Verhoogde schenking: dit zijn de haken en ogen

Dijsselbloem bevestigt: belastingvrij schenken tot 1 januari

Schenken of erven? Dit is de voordeligste manier om je kinderen geld te geven

Familie en fiscus in 2014: alle veranderingen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl