Satellieten hebben de eerste beelden gemaakt van de methaanpluimen die zijn veroorzaakt door de recente explosies bij de Nord Stream gaspijpleidingen in de Oostzee.

Volgens een analyse van het International Methane Emissions Observatory van de Verenigde Naties, die onderzoek deed met de Universitat Politècnica de València, zijn de pluimen aanzienlijk groter dan die van vorig jaar bij een gaspijpleidinglek in de Golf van Mexico.

Die olie- en gasinstallatie loosde in zeventien dagen 40.000 ton methaan. Dat is het equivalent van 3 procent van de jaarlijkse olie- en gasemissies van Mexico.

De onderzoekers hebben nog niet berekend hoe groot de methaanlekken van Nord Stream zijn. Ze zeiden dat de visuele straal van het borrelend gas was gekrompen. Op 26 september was het gaslek over een breedte van 700 meter waar te nemen. Drie dagen later was de diameter waarop het borrelende gas te zien was 520 meter.

In de twee Nord Stream-pijpleidingen, die aardgas van Rusland naar Europa moeten brengen, zien vier lekken ontdekt, vermoedelijk door sabotage. Rusland heeft de hoeveelheid gas die het naar de meeste Europese landen stuurt, verminderd als vergelding voor de sancties die het kreeg opgelegd na de invasie van Oekraïne.

Methaan, het grootste bestanddeel van aardgas, is een krachtig broeikasgas met 80 keer het opwarmingsvermogen van kooldioxide. Volgens Denemarken zouden de leidingen zondag leeggestroomd kunnen zijn.

Bron: EPA
Bron: EPA

Het is erg lastig om na te gaan hoeveel methaan precies in de atmosfeer terechtkomt als gevolg van de lekkages aan de pijpleidingen in de Oostzee. Over de effecten van onderzeese lekkages zijn nog weinig gegevens voorhanden, zei onderzoekster Jasmin Cooper van het Sustainable Gas Institute, een afdeling van het Imperial College London, eerder deze week.

Methaan dat vrijkomt bij lek Nordstream-gaspijpleiding kan zeer sterk broeikaseffect veroorzaken

Anderen wagen zich wel aan schattingen. Directeur Andrew Baxter van milieuorganisatie Environmental Defense Fund stelt op basis van een grove raming dat 115.000 ton methaan is ontsnapt. Dat zou gelijkstaan aan 9,6 miljoen ton CO2, ongeveer evenveel als 2 miljoen benzineauto's in een jaar uitstoten.

Vicepresident Jean-Francois Gauthier van GHGsat, een bedrijf in uitstootmetingen via de satelliet, verwacht ook veel milieuschade. In een "conservatieve schatting" komt hij uit op 500 ton methaan die per uur uit de gasleidingen ontsnapt.

Dat zou veel meer zijn dan een groot methaanlek in 2015 bij de gasopslag Aliso Canyon bij Los Angeles. Bij dit ongeluk, dat bekendstaat als het grootste methaanlek ooit in de Verenigde Staten, kwam per uur ongeveer 50 ton van het broeikasgas vrij.

Over het effect van het gaslek op het zeeleven zijn de meningen verdeeld. Het Duitse ministerie voor Milieu verklaarde dat de beschadigingen waarschijnlijk geen groot gevaar voor de flora en fauna in de Oostzee opleveren. Maar milieuorganisatie Greenpeace is bezorgd dat vissen in de gigantische gasbellen terechtkomen en zullen stikken.

LEES OOK: Zweden, Denemarken en Europese Commissie zien aanwijzingen voor sabotage Nord Stream-pijpleidingen