• Begin 2022 kwamen er, kort na de uitzending van het programma BOOS over The Voice of Holland, diverse meldingen binnen bij de Hogeschool van Amsterdam over vermeend grensoverschrijdend gedrag van een docent.
  • De docent kreeg onder meer verwijten van ongewenst gedrag zoals ‘op blote voeten’ lopen, een uitnodiging om te gaan zwemmen, dronkenschap en een studente een lift aanbieden.
  • De rechtbank concludeert dat het gedrag van de docent geen verwijtbaar handelen is dat ontslag rechtvaardigt. Wel wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.
  • Lees ook: Medewerker kapperszaak schopte stennis na kritiek op knipkwaliteit en ‘onfrisse geur’: ontslag terecht, volgens rechter

Boeiende kwestie: is een docent slachtoffer van overdreven beschuldigingen na de roemruchte uitzending van het programma BOOS over The Voice of Holland? Of is zijn gedrag inderdaad verwerpelijk? Die kwestie komt aan de orde bij een op 17 maart gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Eind januari 2022, kort na de geruchtmakende aflevering van BOOS, ontvangt de Hogeschool van Amsterdam zes meldingen van studenten en een docente over grensoverschrijdend gedrag van een docent Ondernemerschap op de faculteit Business en Economie, tevens werkzaam voor de opleiding Communication and Multi Media Design.

Begin maart 2022 vindt een gesprek over de klachten plaats met de docent, waarna deze vrijwel onmiddellijk op non-actief wordt gesteld. Bureau Berenschot krijgt de opdracht om onderzoek te doen naar de vermeende overtredingen van de gedragscode en van de huisregels, en is daar bijna een half jaar zoet mee.

Het meest ernstig was het aangaan van een seksuele relatie met een studente, die bovendien te laat is gemeld, anders dan de regels van de school gebieden. Andere studentes benaderde hij volgens de meldingen ongepast, daarbij onvoldoende rekenschap gevend van zijn machtspositie als docent. Echter, klachten waren er nimmer.

Blote voeten en zwembroek

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat de docent zichzelf omschrijft als een intens, creatief en excentriek type die een open manier van coaching hanteert die niet gebruikelijk is. Wel zijn de omgangsregels bij de opleiding tussen docenten en studenten informeel en min of meer gelijkwaardig. Niettemin was er volgens het onderzoek sprake van grensoverschrijdend gedrag.

De details komen naar buiten in het vonnis:

Er is vastgesteld dat de docent af en toe op blote voeten loopt, informeel contact heeft met studenten en studenten en een medewerker een knuffel geeft. Ook heeft de docent een studente gevraagd om een foto in haar galajurk en heeft hij zelf een foto verzonden aan een andere studente waarop hij te zien is in zijn zwembroek…

Ook heeft de docent een studente gevraagd of hij met haar mee terug naar Amsterdam kon rijden, wat voor de studente als mededeling is ervaren waar zij zich onprettig bij voelde…
Verder is vastgesteld dat de docent één keer alcohol heeft genuttigd op de HvA.

Daarnaast is vastgesteld dat op meerdere momenten, in de periode van januari 2017 tot en met mei 2017, sprake is geweest van seksueel contact tussen de docent en een vrouw die op dat moment nog studente was bij de HvA…Vanuit de studente is deze situatie ervaren als ongewenst en heeft dit haar vertrouwen in de docent geschaad. De docent geeft daarentegen aan dat het een seksuele relatie was, op basis van wederzijds goedvinden”

Van hero naar zero

De lezingen lopen dusdanig uiteen dat Berenschot niet kan vaststellen dat dit seksueel grensoverschrijdend was. Dat is ook een gevolg van de destijds gebrekkige kaders in de regels voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag.

Een conclusie luidt niettemin dat de docent zondigde tegen de regel van de Hogeschool dat “alle vormen van ongewenste seksuele aandacht onder seksuele intimidatie vallen”. De bevindingen uit het eindrapport vormen voldoende reden voor de school om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Volgens de docent triggerde de tv-uitzending de klagers in hoge mate en was hij in korte tijd van ‘hero naar zero’ gegaan. De school is volgens de docent meegegaan in de hype, zonder dat de leiding zich afvroeg waarom er nu ineens aanleiding was om hem stante pede weg te sturen zonder een helder toetsingskader te gebruiken.

De rechter vindt dat ook, zo blijkt uit het vonnis. De school heeft als werkgever verwijtbaar gehandeld, aangezien het gedrag van de docent geen verwijtbaar handelen is dat ontslag rechtvaardigt.

Wel grijpt de rechter het argument aan van ‘verstoring van de arbeidsrelatie’. Dat is zowel de Hogeschool als de docent aan te rekenen. Daardoor is er geen basis meer voor een pedagogisch-didactisch klimaat van vertrouwen voor de studenten. De rechter bepaalt dus dat de arbeidsovereenkomst per mei 2023 wordt ontbonden en dat de docent een transitievergoeding van afgerond 12.000 euro krijgt.

LEES OOK: Werkgever moet forse vergoeding betalen aan financieel directeur vanwege ernstige schending privacy, in verband met vermeend seksueel misbruik