• De financieel directeur van een bedrijf gaf tegen diens werkgever aan met zijn ouders gebroken te hebben vanwege (vermeend) seksueel misbruik.
  • De financieel directeur vroeg  de werkgever (in Australië) om geen contact te hebben met de ouders, maar de werkgever hield zich niet aan dat verzoek.
  • De werkgever heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige schending van de privacy, oordeelt  de rechter. De geëiste vergoeding van ruim 550.000 euro wordt uiteindelijk vastgesteld op 60.000 euro.
  • Lees ook: Medewerker kapperszaak schopte stennis na kritiek op knipkwaliteit en ‘onfrisse geur’: ontslag terecht, volgens rechter

Een financieel directeur verbreekt het contact met zijn ouders en vraagt aan zijn werkgever om dat te respecteren en geen contact te zoeken of te onderhouden met zijn ouders. De werkgever heeft daar maling aan en dat komt het bedrijf uiteindelijk duur te staan, zo blijkt uit een op 7 maart gepubliceerde uitspraak van de het gerechtshof in Amsterdam.

Het betreft de onderneming Konjac Europe uit Zoetermeer, een groothandel in dieetproducenten die zijn gemaakt uit de wortel van de ‘amorphophallus konjac’ en worden aangeboden op onder meer Slendier.com. Het bedrijf is de dochter van een Australische firma.

In 2019 is de werknemer in dienst getreden van een bevriend paar dat de bedrijven heeft opgericht. Hij is financieel directeur (CFO) voor het moeder- en dochterbedrijf. In september 2020 verbreekt hij het contact met zijn ouders vanwege (vermeend) seksueel misbruik van hem en zijn broer in hun jeugd.

Met een WhatsApp bericht stelt hij de werkgever op de hoogte. Vertaald: “Behalve dat ik deze informatie met jullie twee wil delen, doe ik het ook omdat ze misschien proberen contact op te nemen via Linkedin, de Slendier website, email….beloof me dat je al hun pogingen negeert en me niet eens informeert. Nogmaals, bedankt voor jullie steun en dat jullie er zijn om wat warmte te geven deze dagen.”

Eind oktober 2020 laat de vrouw van de Konjac-leiding weten dat de vader van de financieel directeur inderdaad contact heeft opgenomen, via LinkedIn, maar ze is er niet op ingegaan. De werknemer neemt vrij om zaken te regelen, in Frankrijk met zijn broer aangifte tegen hun ouders te doen wegens seksueel misbruik en in Nederland wegens stalking.

Dat mondt uit in verzuim en Konjac schakelt een arbodienst in. De werknemer komt contacten tussen zijn werkgever en ouders ter ore en schrijft de werkgever: “Mijn ouders hebben geen reden om jullie telefoonnummers te kennen, noch om ze te gebruiken, en ik zie geen reden waarom jullie zouden instemmen met communicatie met hen, vooral zonder mij te informeren. (...) Ik heb getracht te communiceren en transparant te zijn (...). Ik merk ook op dat je sinds enkele weken afstand lijkt te nemen en koudwatervrees hebt voor mij. Dit verbaast mij en komt over als een verschuiving die ik niet kan begrijpen, wat is er aan de hand?"

Het antwoord: “We hebben niet met je ouders gesproken. Je vader nam vorig jaar contact met me op via LinkedIn. Hij uitte alleen zijn bezorgdheid over jou, meer niet. Zeker niets lasterlijks. Ik heb alles verwijderd. Het proces waar je doorheen gaat is ongetwijfeld een uitdaging. Wij willen echter geen betrokkenheid.”

Verstoorde arbeidsrelatie

De verhoudingen verslechteren. De bedrijfsarts verklaart de werknemer niet in staat om te werken en dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De onderlinge communicatie is te moeizaam en de dokter adviseert mediation.

Pas in juni 2021 komt er een definitieve uitkomst van de mediation. Die is mislukt, waarop de werknemer een klacht tegen Konjac indient bij de OAIC, de Australische privacywaakhond. In september oordeelt de bedrijfsarts dat de arbeidsongeschiktheid voorbij is maar dat wel het arbeidsconflict moet worden opgelost met mediation.

De werkgever meldt de werknemer in oktober weer beter, maar de werknemer vecht dat aan. Het UWV stelt hem na een keuring in het gelijk en kent hem vanaf april 2022 een Ziektewetuitkering toe. De werkgever stapt naar de kantonrechter voor ontbinding van het arbeidscontract en wil 5.000 euro transitievergoeding betalen en wenst compensatie van de proceskosten.

De werknemer verzoekt om ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsrelatie (‘g-grond’) en wil er wat geld aan overhouden: 400.000 euro aan ontslagvergoeding wegen vier verloren arbeidsjaren, 23.000 euro voor advocaatkosten, 50.000 euro wegens schending van de privacy en 75.000 euro aan immateriële schadevergoeding.

De kantonrechter heeft de vordering voor ontslag op g-grond toegewezen, met toewijzing van een transitievergoeding van 6.500 euro. De werknemer pikt dat niet en gaat in hoger beroep bij het hof van Amsterdam.

Het hof oordeelt dat Konjac ernstig verwijtbaar heeft gehandeld vanwege het flagrant schenden van de privacy van de werknemer, aangezien er aannemelijk bewijs is van contacten tussen de leiding van het bedrijf en de ouders van de werknemer. Naar het oordeel van het hof is dit ook de oorzaak geweest van de verstoring van de arbeidsrelatie tussen beide partijen.

De werknemer vordert dezelfde hoge bedragen, maar tien mille meer aan advocaatkosten en geen 75.000 euro aan immateriële schadevergoeding. Ook het hof vindt dit al te gortig en kent in totaal 60.000 euro toe, het verloren salaris tijdens de conflictperiode minus de verkregen ziektewetuitkering.

LEES OOK: Bedorven voedsel in de koelkast van een restaurant is geen reden voor ontslag op staande voet van de bedrijfsleider