Jarenlang oefenen de eigenaren van een kapperszaak geduld met waarschuwingen tegen een werknemer die zich onprofessioneel gedraagt, maar als de medewerker ruzie maakt waar een klant bij zit, is de maat vol. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland in Arnhem van 16 februari 2023, die afgelopen vrijdag is gepubliceerd.

Unisex Kapsalon Eagle neemt in 2018 een jongeman in dienst en kreeg vanaf april 2019 nieuwe eigenaren. Met hen botert het niet, maar ze oefenen engelengeduld uit met de jonge kapper.

In 2019, 2021 en 2022 ontvangt hij schriftelijke waarschuwingen per mail van zijn bazen. Die behelzen ook klachten van klanten die domweg niet meer door deze jongeman onder handen genomen willen worden.

De laatste waarschuwing in september 2022 spreekt boekdelen:

“Ik krijg van veel klanten te horen dat ze niet tevreden zijn met je knipkwaliteit. Punten die klanten aangeven zijn:
* je laat ze niet uitspreken tijdens het aangeven wat ze willen
* je knipt ze niet zoals ze hebben aangegeven
* ze zijn ontevreden over je knipkwaliteit
* te weinig geduld met kinderen, moeders/vaders geven aan dat je soms te hard met de tondeuse over het hoofd van de kinderen gaat.

Al deze minpunten zorgen ervoor dat er klanten zijn die niet bij jou willen knippen en ook niet inplannen. Dit brengt met zich mee dat iedereen dan bij mij willen zitten. Op deze manier ben ik, merendeels aan het werk om jou salaris bij elkaar te knippen.

Financieel en fysiek is dit op een gegeven moment niet meer op te brengen en dan moet ik zeer zware maatregelingen nemen. Vandaar ook deze mail aan jou om je bewust te maken van het feit dat er verandering moet komen in je houding en ook je manier van werken.

Je moet meer actief jezelf promoten om zo je klandizie omhoog te brengen. Maak meer gebruik van je netwerk (social media) om zo meer klanten aan te trekken. Zorg ervoor dat mensen tevreden naar buiten gaan en zo ook weer terugkeren.

Ook krijg ik van meerdere klanten te horen dat je lichaamsgeur niet altijd even fris is.
Dit zorgt er ook voor dat klanten niet bij je willen zitten om te knippen.”

Medewerker kapperszaak wil niet helpen met opruimen

De medewerker weigert simpele taken, zoals opruimen en schoonmaken van het filiaal want “weet niet hoe hij moet schoonmaken”. Ook weigert hij, ondanks veelvuldige aanmaningen, om de telefoon niet te gebruiken tijdens de (knip)werkzaamheden.

Iedereen die dergelijke verwijten krijgt, zal zich achter de oren krabben. Echter, de kappersmedewerker gaat in de aanval, met bedreiging: “Jij gaat je hele leven voor mij blijven betalen”. En uit de nodige schreeuwend geuite beledigingen in het bijzijn van klanten.

Dus komt het niet meer goed tussen werkgever en werknemer. De bazen zijn ontevreden over de werkhouding en communicatie van hun werknemer en zijn hem liever kwijt dan rijk. Dus bieden ze hem eind november 2022 een vaststellingsovereenkomst aan om het dienstverband te beëindigen.

Een dag later meldt de werknemer zich ziek, maar verschijnt op 1 december 2022 in de zaak en laat weten niet akkoord te gaan met de aangeboden overeenkomst. En weer strijkt de werkgever met de hand over het hart, maar nu wel met een harde hand: diezelfde dag nog krijgt de jonge kapper een verbeterplan voorgelegd met doelstellingen om zijn gedrag te verbeteren, compleet met termijnen en evaluaties.

Geïrriteerd vertrekt de werknemer na de mededeling dat hij niet akkoord gaat. Een dag later komt de kapper even verhaal halen. In het bijzijn van een klant loopt de ruzie hoog op, met beledigingen en intimidatie. Voor de werkgever is er maar één uitweg: ontslag op staande voet. De werknemer gaat niet akkoord en denkt dat er nog iets te winnen is.

Werknemer had kunnen weten dat gedrag niet in haak was

Zo komt de zaak voor kantonrechter R.M. Schoo eind januari 2023. Die is van oordeel dat het ontslag op staande rechtsgeldig is gegeven. Werknemer kreeg al drie officiële waarschuwingen en had langzamerhand kunnen weten dat zijn gedrag niet in de haak is. Hij heeft kennelijk niets gedaan om daar verandering in te brengen.

 “Hierdoor is werkgever het vertrouwen in de werknemer onwaardig geworden en is hierdoor een dermate onwerkbare arbeidssituatie ontstaan dat redelijkerwijs van de werkgever niet kan worden verwacht nog met werknemer te kunnen werken en te kunnen vertrouwen.”

De kapper betwist de lezing van het conflict van zijn bazen, maar heeft niet kunnen duiden hoe het volgens hem dan wel liep. Ook zijn ontkenning van het ontslag op staande voet kan de rechter niet serieus nemen, want dat is dezelfde dag als het ontslag nog hem toegestuurd.

Hij verliest de zaak en moet bijna 800 euro proceskosten betalen. Partijen willen er verder niets meer over kwijt…

LEES OOK: Teamleider bagage op Schiphol mailde in verhitte bui ‘bij deze dien ik mijn ontslag in’…maar werd vervolgens onterecht ontslagen