• Rabobank gaat de komend vijf jaar flink snijden in het personeelsbestand. Er staan 5.000 arbeidsplaatsen op het spel.
  • Niet alleen de coronacrisis, maar vooral de verdere digitalisering en de lage rentestand zitten de grootbank dwars.
  • Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk beperkt. Er zullen komende jaren ook nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen.

De komende vijf jaar zullen er bij Rabobank zo’n 5.000 banen verdwijnen.

Het is niet alleen de coronacrisis die de bank parten speelt. Een lage rentestand, aangescherpte wetgeving en verdere digitalisering zorgen er ook voor dat het aantal arbeidsplaatsen onder druk staat.

Topman Wiebe Draijer benadrukte donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers over 2020 dat er niet alleen werk wegvalt. Er zullen komende jaren ook nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. Rabobank wil het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperken door bijvoorbeeld reguliere uitstroom en herplaatsing in andere functies binnen de bank.

Reorganisatie bij Rabobank is onderdeel van continu verbeterproces

De coronacrisis drukte afgelopen jaar flink op de resultaten van het financiële concern. Rabobank moest net als andere banken veel geld opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. De nettowinst halveerde daardoor tot iets minder dan 1,1 miljard euro.

Maar dat is niet de reden van deze reorganisatie, geeft Draijer aan. Hij ziet de ingreep meer als onderdeel van een doorlopend verbeterproces bij de bank. Afgelopen jaren zijn er ook al veel banen verdwenen, al is Rabobank nog altijd een van de grootste werkgevers van Nederland.

Bij het concern werken wereldwijd meer dan 40.000 mensen. In Nederland telt de bank zo'n 23.000 werknemers.

Waarschijnlijk raakt de ingreep vooral het hoofdkantoor en de lokale vestigingen van de bank. Eerder werd al duidelijk dat Rabobank versneld filialen en kantoren wil sluiten, ook omdat in de vestigingen al langer steeds minder klanten langskomen. 

Arbeidsplaatsen die hierdoor verdwijnen zijn onderdeel van het totaal van 5.000 banen waar een streep doorgaat.

Een van de onderdelen waar Rabobank juist meer mensen nodig heeft, is de afdeling die zich bezighoudt met het voorkomen van witwassen. Eind 2019 kwam aan het licht dat het concern op last van De Nederlandsche Bank (DNB) tienduizenden klanten opnieuw moest doorlichten op mogelijke witwasrisico's.

CNV: grote ontslagronde Rabobank zuur voor personeel

De grote ontslagronde bij Rabobank is zuur voor het personeel, omdat het financiële concern wel nog steeds winst maakt. Dat vindt vakbond CNV, die erop wijst dat de medewerkers van de bank al jaren te maken hebben met koopkrachtverlies.

Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde Rabobank aan dat er de komende vijf jaar zo’n 5000 banen worden geschrapt. De klap moet grotendeels in Nederland opgevangen worden.

"Rabobank heeft ruim een miljard euro winst gemaakt. Fors minder dan vorig jaar, maar toch nog altijd een dikke winst. De werknemers beleven er intussen erg weinig lol aan. En dat maakt het een zuur verhaal", zo reageert CNV-onderhandelaar Robert Wonnink.

Los van de onrust die dat geeft zit er ook veel chagrijn bij werknemers over de koopkracht die ze al jaren hebben moeten inleveren. "De werknemers zitten al jaren op de nullijn. Intussen zien ze dat er bij ING en ABN AMRO wel fatsoenlijke loonsverhogingen worden afgesproken", zegt Wonnink. Hij wijst erop dat het cao-overleg bij Rabobank in Nederland eind vorig jaar is gestrand.

Beperkte vergoeding voor Rabo Certificaten in 2021

Een klein lichtpuntje is er voor beleggers in zogenoemde Rabobank Certifcaten. Rabobank is niet beursgenoteerd. Je kunt geen aandelen kopen in deze coöperatieve bank. Maar de zogenoemde Rabobank Certificaten hebben wel een beursnotering.

Deze certificaten tellen mee als ‘eigen vermogen’ van Rabobank en zijn dus risicodragend kapitaal. Ze lijken wat dat betreft op aandelen.

Voor de coronacrisis keerde Rabobank een relatief hoge kwartaalvergoeding uit voor de certificaten van 0,40625 euro per certificaat. Op last van de Europese Centrale Bank werd de vergoeding voor de certificaten in 2020 echter tijdelijk opgeschort.

Voor 2021 wil Rabobank in de eerste drie kwartalen de uitkeringen voor certificaathouders weer hervatten, maar vooralsnog op een lager niveau, namelijk van 0,13674 euro per kwartaal.

"Rabobank heeft de intentie om terug te keren naar haar reguliere vergoedingenbeleid als de ECB  de door haar aanbevolen beperkingen ten aanzien van vergoedingen intrekt", meldt de bank in het persbericht over de jaarcijfers.

Daarbij wil de bank opnieuw bepalen wat de reguliere vergoeding moet zijn. Het is dus nog niet gezegd dat die meteen terugkeert naar het oude niveau.

Dat Rabobank zijn certificaathouders tegemoet komt, steekt volgens vakbond CNV extra. "Ze krijgen weliswaar niet de jaarlijkse 6,5 procent rentevergoeding, maar die extra certificaten vertegenwoordigen dezelfde waarde", aldus Wonnink. "Kortom, de bank maakt een vette winst, beloont de certificaathouders, zet de werknemers al jaren op koopkrachtverlies en schopt er ook nog eens duizenden uit. Dat is geen goed verhaal."

Lees ook: