De Miljoenennota is gepresenteerd en daarmee ook de fiscale maatregelen voor volgend jaar. Die hebben gevolgen voor ondernemers.

Het was al duidelijk dat de lastenverlichting voor burgers voor een groot deel bij bedrijven vandaan komt. Niemand blijft ongeschonden, al zal een deel van de lasten pas in 2021 op bedrijven neerdalen.

Het kabinet wil in dat jaar bijvoorbeeld de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting afschaffen en met een nieuw geïntroduceerde bronbelasting voorkomen dat Nederland door bedrijven wordt gebruikt om belasting te ontwijken met een brievenbusfirma.

Maar ook in 2020 is het kabinet al minder scheutig voor bedrijven, blijkt uit het Belastingplan 2020. Zo was in het Belastingplan 2019 een forse stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) voorgesteld. Deze zou in 2020 en 2021 doorgevoerd worden, maar wordt deels teruggedraaid.

Niet alleen bedrijven krijgen te maken met versoberde maatregelen, ook zzp’ers worden geraakt.

Business Insider neemt hier de fiscale maatregelen voor ondernemers met je door:


De zelfstandigenaftrek voor onder meer zzp'ers gaat omlaag

Zzp’ers en andere ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, kunnen nu standaard 7.280 euro aftrekken van de te betalen belasting in box 1. Maar het kabinet wil het bedrag van deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlagen naar 5.000 euro in 2028.

Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek in acht stappen verlaagd met 250 euro en één stap met 280 euro. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek volgend jaar 7.030 euro bedraagt.

Volgens het kabinet staan hier maatregelen tegenover die de lasten verlichten. Een daarvan is de verhoging van de arbeidskorting die voor zowel ondernemers als werknemers geldt. Zelfstandigen gaan er volgens het kabinet tot 2028 "in de meeste gevallen op vooruit".


De vennootschapsbelasting daalt minder hard

Ondernemers die meer dan 200.000 euro winst maken, zouden in 2020 én 2021 belastingverlagingen krijgen, staat in het regeerakkoord. Maar dat voordeel voor ondernemers pakt iets minder groot uit.

Voor middelgrote en kleinere bedrijven gaat de vennootschapsbelasting in 2020 nog wel omlaag. Het daalt voor winsten tot 200.000 euro namelijk van 19 procent dit jaar naar 16,5 procent in 2020. In 2021 daalt het voor de eerste schijf verder naar 15 procent.

Grote bedrijven hebben iets minder geluk. De vennootschapsbelasting voor winsten boven de 200.0000 euro zou van 25 procent naar 22,5 procent dalen, maar het komende jaar blijft de vennootschapsbelasting toch op 25 procent hangen. Pas in 2021 daalt die naar 21,7 procent.


Vrije ruimte in het mkb wordt vergroot - meer kerstpakketten onbelast

Als werkgever wil je werknemers misschien wel verwennen met een kerstpakket, sportabonnement of laptop. Via de zogenoemde werkkostenregeling (WKR) mogen deze vergoedingen deels onbelast aan medewerkers worden gegeven.

Het totale bedrag aan vergoedingen mag momenteel niet hoger zijn dan 1,2 procent van de loonsom van alle medewerkers. Dit bedrag is de zogenoemde vrije ruimte. Wordt de grens overschreden, dan betalen werkgevers 80 procent belasting over het teveel aan vergoedingen.

Mkb'ers ervaren deze regeling als 'knellend', staat in het Belastingplan. Aangezien het kleinere bedrijven zijn, worden feestjes eerder georganiseerd op een "externe locatie" dan op kantoor. Bovendien zijn de kosten voor bijvoorbeeld kerstpakketten in het mkb relatief hoog, "vanwege lage lonen of relatief veel parttimers". Dit komt allemaal ten laste van de vrije ruimte.

In 2020 wordt de vrije ruimte vergroot. Blijft het totale bedrag aan vergoedingen onder de 1,7 procent van de eerste 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers, dan blijven die vergoedingen onbelast. Voor het bedrag boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2 procent gelden.

In de huidige situatie zou bij een loonsom van 400.000 euro 4.800 euro aan vergoedingen onbelast zijn. In de nieuwe situatie is dat 6.800 euro.


Lees meer over Prinsjesdag 2019: