Het kabinet-Rutte 3 kiest in 2020 nadrukkelijk voor ‘de burger’ en is veel minder vriendelijk voor ondernemers – hoewel die twee natuurlijk in heel wat gevallen dezelfde persoon zijn. Huishoudens krijgen per saldo een forse lastenverlichting aangeboden. Maar hoe ziet dat eruit?

Volgens de doorrekeningen van de kabinetsplannen van het Centraal Planbureau (CPB) stijgt de gemiddelde koopkracht volgend jaar met 2,1 procent.

Werkenden gaan er het meest op vooruit met een koopkrachtgroei van 2,4 procent, uitkeringsgerechtigden krijgen er 1,2 procent bij en voor gepensioneerden stijgt de koopkracht met 1,1 procent.

De koopkrachtverbetering kent verschillende componenten en er zijn ook maatregelen die negatief uitpakken voor je portemonnee.

We nemen hieronder 8 concrete fiscale maatregelen door uit het Belastingplan die de regering in 2020 wil doorvoeren.


Tarieven inkomstenbelasting: lagere belasting voor middeninkomens

Vanaf 2020 heb je qua inkomstenbelasting nog maar met twee verschillende percentages te maken (nu zijn dat er nog drie). Voor de kleine inkomens – onder de 21.000 euro – betekent dat een lastenverzwaring, de rest gaat erop vooruit.

Verdien je in 2020 tussen de 20.711 euro en 68.507 euro, dan betaal je niet meer 38,1 procent maar 37,35 procent inkomstenbelasting. In 2021 wordt dat met 37,1 procent nog een beetje gunstiger.

Boven de 68.507 euro betaal je in 2020 49,5 procent belasting, in zowel 2020 als 2021, waar dat nu nog 51,75 procent is.


Maximale hypotheekrenteaftrek daalt

Het belastingtarief in de hoogste belastingschijf, dat start bij een inkomen boven de 68.507 euro, wordt volgend jaar 49,5 procent. Tegelijk daalt het maximale aftrekpercentage voor de eigen woning. Dat gaat van 49 procent dit jaar naar 46 procent in 2020.

De zogenoemde aftrekbare kosten voor de eigen woning bestaan uit het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente. Voor huiseigenaren met een hypotheek levert dit doorgaans een aftrekpost op, omdat het eigenwoningforfait lager is dan de aftrekbare hypotheekrente.

Het tarief voor het eigenwoningforfait wordt bij woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 euro en 1,06 miljoen euro 0,6 procent. Dat is iets lager dan het tarief van 0,65 procent dat dit jaar geldt.


Heffingskortingen

De maximale algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, wordt de komende jaren verhoogd. De maximumkorting gaat van 2.477 euro dit jaar naar 2.711 euro in 2020 en 2.801 euro in 2021.

De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van je belastbaar inkomen uit werk en woning.

Voor 2019 gaat die berekening als volgt: 2.477 euro – 5,147% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 20.384) = de algemene heffingskorting. Dat afbouwpercentage stijgt juist de komende jaren, waardoor vooral de lagere inkomens profiteren van de wijzigingen.

Daarnaast hebben werkenden ook recht op arbeidskorting, die wordt berekend over het arbeidsinkomen. Ook dit is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze korting stijgt de komende jaren voor alle inkomens tot 68.507 euro.

Vooral de middeninkomens gaan er wat de arbeidskorting betreft honderden euro's op vooruit.


Energiebelasting: gas zwaarder belast, stroom minder belast

Het kabinet wil Nederlanders sneller van het gas af krijgen en verhoogt daarom de belasting op aardgas volgend jaar met 4 cent per m³. In de zes jaren daarna komt hier nog 1 cent per m³ per jaar bij.

De belasting om stroom gaat juist omlaag. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit daalt in 2020 met 0,09 cent per kWh en gaat de komende jaren verder naar beneden.

Volgens het kabinet is een doorsnee huishouden met een verbruik van 1.179 m³ gas en 2.525 kWh elektriciteit volgend jaar 100 euro minder kwijt aan energiebelastingen.

De energierekening, die dit jaar voor veel Nederlanders flink is gestegen, kan dus lager uitvallen, afhankelijk van het verbruik en de energieprijzen.


Accijns om benzine en diesel stijgt

Het kabinet laat de accijnzen op brandstof volgend jaar opnieuw meestijgen met de inflatie.

  • Benzine: €0,80033 (was €0,78773) per liter
  • Diesel: €0,50362 (was €0,49569) per liter
  • LPG: €0,18881 (was €0,18583) per liter

Hier komt ook nog 21 procent btw overheen.

Per getankte liter benzine draag je in 2020 dus 0,97 euro af aan de staatskas.

Overigens gaat de accijns op diesel op 1 januari 2021 nog eens met 1 cent per liter omhoog. En op 1 januari 2023 gebeurt dat nog een keer. Met deze extra opbrengsten wil het kabinet maatregelen voor een beter klimaat financieren.


Zorgpremie basisverzekering naar 118 euro per maand

Strikt genomen gaat het kabinet hier niet zelf over. Maar de regering verwacht dat de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering in 2020 uitkomt op 118 euro per maand. Ofwel 3 euro per maand meer dan dit jaar.

De regering wil er daarnaast voor zorgen dat lagere inkomens een hogere tegemoetkoming krijgen voor de zorgkosten. De zorgtoeslag voor alleenstaanden gaat daarom met 5,50 euro per maand omhoog en voor gezinnen met een laag inkomen stijgt deze toeslag met 7,90 euro per maand


Bijtelling elektrische lease-auto naar 8% in 2020

De fiscale regeling voor de elektrische leaseauto’s wordt flink versoberd. Dat bleek al bij het afgelopen juni gepresenteerde Klimaatakkoord.

Voor leaserijders met een volledig elektrische auto stijgt de bijtelling voor privégebruik van 4 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde; over het meerdere bedraagt de bijtelling bij een elektrische auto in 2020 22 procent.

Dit percentage gaan de komende jaren verder omhoog. In 2026 betaalt een leaserijder met een elektrische auto het volle pond voor de bijtelling: 22 procent van de cataloguswaarde.

Wel is het zo dat kopers van een elektrische auto tot 2025 zijn vrijgesteld van de aanschafbelasting BPM en de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting (mrb).


Leasen e-bike via werkgever: 7% bijtelling

Deze maatregel zat al in de pijplijn en wordt in 2020 ingevoerd. Volgens een nieuwe regeling voor zakelijk fietsen krijgen werknemers met een leasefiets van de zaak een vaste bijtelling voor privégebruik van 7 procent.

De werkgever en de werknemer moeten dan verder onderling bepalen of het gehele leasebedrag van de fiets door de werkgever wordt betaald of dat de werknemer een deel meebetaalt.

Naar verwachting zal de regeling een stimulans zijn voor de ‘e-bike van de zaak.’ Want werknemers kunnen daar vanaf 2020 gebruik van maken tegen een bijtelling voor privégebruik van een paar euro per maand.


Lees meer over geldzaken: