• De overheid zou moeten ingrijpen op de markt van landbouwproducten om de boeren uit de stikstofcrisis te helpen, bepleit een expertgroep.
  • In het rapport pleiten de experts, waaronder oud-minister van landbouw Cees Veerman, ervoor dat de overheid langdurig prijzen van duurzame producten aanvult met vergoedingen.
  • Daarnaast zou een verplichting voor het gebruik van producten uit duurzame landbouw kunnen helpen.
  • Lees ook: Stikstofbemiddelaar Remkes: ondanks vertrouwenscrisis constructief gesprek met boeren

Om de stokstofcrisis het hoofd te bieden moet de overheid gaan sturen op de productprijzen in de landbouw. Daarvoor pleiten verschillende experts verenigd onder de initiatiefgroep ‘Regie op Ruimte’. Zij presenteren daarover donderdag een rapport aan ‘stikstofbemiddelaar’ Johan Remkes.

In het rapport, dat al door het AD is ingezien, pleiten de experts ervoor dat de Nederlandse overheid de markt langdurig corrigeert en aanvult met vergoedingen. Alleen zo ontstaat er volgens de groep voor boeren een toekomstperspectief.

De expertgroep bestaat naast boeren ook uit oud-minister van landbouw Cees Veerman en stikstofexpert Jan Willem Erisman, hoogleraar Environmental Sustainability aan de Universiteit Leiden.

Volgens de experts is een deel van het probleem nu dat de markt allerlei milieu-onvriendelijke vormen van landbouw stimuleert, zo schrijft de krant. De huidige problemen hebben volgens de groep “alles te maken met het feit dat duurzaamheid op dit moment onvoldoende door de markt wordt beloond”.

'Gebruik van duurzame landbouwproducten deels verplichten'

Terwijl biologische landbouw, met minder stiktofuitstoot, een oplossing kan zijn, is het maar de vraag of de consument zich die duurdere producten kan veroorloven in het huidige klimaat. De inflatie is immers flink toegenomen.

Uiteindelijk zitten bedrijven nu gevangen in een "lageprijzenmodel", waarvan zowel de natuur als de boer de dupe zijn, stelt de expertgroep. Steun vanuit de overheid zou die status quo moeten doorbreken.

Daarnaast kan de overheid de vraag naar duurzame landbouw stimuleren door de verwerkende industrie te verplichten om in hun producten en deel duurzame grondstoffen te stoppen. Daarmee wordt de vraag naar duurzaam voedsel vergroot, stijgt de prijs en is het dus voor boeren aantrekkelijker om over te stappen op een duurzaam model. Volgens de expertgroep zouden er ook certificaten moeten komen voor boeren die weinig uitstoten.

Oud-minister Cees Veerman verbaast zich over consumenten die wel willen dat dieren een goed leven hebben "maar daar amper geld voor over hebben". "De huidige lage prijs van karbonade gaat ten koste van dieren", zegt hij tegenover het AD. Volgens Veerman zou een stijging van 10 procent van de vleesprijzen al veel helpen.

Het kabinet heeft er baat bij snel duidelijkheid te verschaffen over het toekomstperspectief voor de boeren. Een eerdere poging daartoe van landbouwminister Henk Staghouwer mislukte. Zijn plannen om perspectief te bieden aan boeren waren volgens veel partijen niet toereikend genoeg. Vóór Prinsjesdag moet de minister zijn huiswerk wel op orde hebben, aldus een ruime Kamermeerderheid.

Lees over de voedingsindustrie en de landbouwsector ook: