Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
  • De agrarische sector zal dit jaar minder produceren, mede doordat hoge energiekosten de productie minder rendabel maken, verwachten economen van ING.
  • In de sierteelt speelt mee dat dure bloemen, vanwege de gestegen productiekosten, leiden tot een lagere afzet.
  • Voor de komende jaren staat een krimp van de veestapel op de agenda in verband met de reductie van de uitstoot van stikstof.
  • Lees ook: Voedselprijzen kunnen ook in 2023 nog extreem hoog blijven, waarschuwt VN-organisatie

Nederlandse agrariërs zullen dit jaar 1,5 procent minder produceren dan vorig jaar, voorspellen economen van ING.

Hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne drukken zo hard op de marges, dat sommige boeren minder aanbieden. De pluimveehouderij levert bovendien minder eieren doordat veel kippen zijn gedood vanwege de vogelgriep.

Niet alleen de energiekosten voor boeren zijn gestegen door de oorlog, maar ook de kosten voor diervoer. Veel grondstoffen daarvoor komen uit Oekraïne. Doordat Duitsers tegelijkertijd minder varkensvlees kochten, leidde dit tot verliezen bij varkenshouders.

Kippenboeren kampen ook met hogere energie- en voerkosten. Ondanks de prijsstijgingen voor eieren, ligt hun rendement daardoor lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Akkerbouwers hebben een goede oogst achter de rug, maar ook zij zijn meer geld kwijt aan diesel en kunstmest.

In de sierteelt speelt nog een ander probleem mee. Door de hoge inflatie houden mensen minder geld over om soms een plant of bloemetje te kopen. Dit heeft volgens ING al geleid tot een daling van de bloemenexport in maart en april. Agrariërs in de sierteelt zonder vaste leveringscontracten krijgen waarschijnlijk ook te maken met lagere prijzen voor hun waren.

Uitkopen boeren om stikstofuitstoot aan te pakken: effect vanaf 2024

Voor de komende jaren wil het kabinet Rutte IV om de uitstoot van stikstof te reduceren een transitieplan uitvoeren om de landbouw te verduurzamen. Dit zal ook gepaard gaan met het uitkopen van boeren. Hiervoor wordt een stikstoffonds van 25 miljard euro opgetuigd.

De economen van ING merken op dat waar het kabinet vaart wil maken met de stikstofreductie en het uitkopen van boeren, de agrarische sector zelf een geleidelijke weg prefereren. "Als de vergoeding hoog genoeg is en de vrijwilligheid blijft, zal er een opleving van het aantal stoppers komen, maar mogelijk minder en later dan het kabinet verwacht. Door inspraakprocedures zal sowieso pas halverwege 2024 de impact in de markt echt voelbaar zijn."

LEES OOK: Ongeveer 2 op de 5 boeren staat open voor scenario’s om zich te laten uitkopen in stikstofcrisis