• De gemiddelde premie voor autoverzekeringen is een stuk hoger dan vorig jaar, meldt vergelijkingssite Geld.nl.
  • In mei lag de gemiddelde premie 82 euro per jaar hoger dan een jaar geleden.
  • Verzekeraars vragen een hogere premie door onder meer de inflatie die reparaties duurder maakt. Daarnaast werd er meer schade gereden.
  • Lees ook: Grote verschillen tussen goedkope en dure autoverzekering: 4 tips om te besparen

Het afsluiten van een autoverzekering kost in mei gemiddeld 82 euro per jaar meer dan een jaar geleden, een stijging van ruim 8 procent. Dat meldt vergelijkingssite Geld.nl, die de premiestijging toeschrijft aan de gestegen inflatie en meer gevallen van autoschade. Verder merkt de site op dat de hoogte van de premies bij verschillende verzekeraars nogal uiteenloopt.

Geld.nl onderzocht zestig verschillende scenario’s. Daarin werd steeds afgewisseld tussen type auto’s, woonplaatsen, leeftijden en schadevrije jaren. Met name in de laatste vier maanden van vorig jaar zag Geld.nl de premies voor autoverzekeringen gemiddeld genomen flink stijgen.

De onderstaande grafiek van Geld.nl toont de ontwikkeling van de gemiddelde autoverzekeringspremie in het afgelopen jaar. Te zien is dat de gemiddelde premie per maand momenteel zo’n 89 euro bedraagt en volgens de vergelijkingssite loopt deze nog steeds door.

Bron: Geld.nl
Bron: Geld.nl

Stijging premie door hoge inflatie

De stijging van de gemiddelde autoverzekeringspremie wijt Geld.nl onder meer aan de hoge inflatie, die in september en oktober van vorig jaar een recordhoogte bereikte. De gestegen prijzen zagen verzekeraars terug in de reparatiekosten van kapotte auto’s.

Anderzijds wordt er relatief veel schade gereden. "In de coronaperiode werd er minder gereden, waardoor er ook minder schades waren. Maar inmiddels is de verkeersdrukte weer toegenomen en zelfs hoger dan voor de corona-periode", legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. "Dat brengt ook weer meer schades met zich mee, wat verzekeraars doorberekenen in hun premie."

Bulthuis merkt dat die premies per verzekeraar wel in hoogte verschillen. "We zien dat het verschil tussen de verzekeraar met de laagste en de gemiddelde premie vaak rond de 20 euro per maand ligt. Dat is een verschil van 240 euro per jaar."

Vorige maand meldden vergelijkingssites Independer en Autoverzekering.nl al een forsere stijging van de autoverzekeringspremie ten opzichte van voorgaande jaren. Zij kwamen op een gemiddelde premiestijging van 10 procent uit in 2023. Een WA beperkt cascoverzekering zou van 663 euro naar 728 euro per jaar gaan, wat neerkomt op een prijsstijging van 65 euro.

Lees ook: Grote verschillen tussen goedkope en dure autoverzekering: 4 tips om te besparen