• Zo’n 60 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat het wettelijk verplicht moet worden dat iedereen een persoonlijk opleidingsbudget krijgt.
  • Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma Raet naar aanleiding van het afschaffen van het STAP-budget per 2024.
  • Het STAP-budget is een subsidie van 1.000 euro die elke werkende of werkzoekende kon aanvragen voor (om)scholing.
  • Lees ook: Een opleiding volgen als je werkt – 4 punten waar je als werkgever en werknemer op moet letten

Bijna 60 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat het wettelijk verplicht moet worden dat iedereen een persoonlijk opleidingsbudget krijgt. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma Raet, uitgevoerd onder meer dan 1.000 Nederlanders in loondienst.

Er bestaan verschillende ideeën over hoe zo’n persoonlijk opleidingsbudget er zou moeten komen te zien. Van de ondervraagden vindt 39 procent dat het budget moet worden vastgesteld op basis van de opleidingsplannen, een derde dat het een vast bedrag per jaar moet zijn dat voor iedereen hetzelfde is en vijftien procent dat het een percentage van het jaarsalaris zou moeten bedragen.

Het merendeel van werkend Nederland, zo’n 60 procent, vindt het ook belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar baan of opleidingsniveau, hetzelfde budget voor ontwikkeling krijgt. Maar in de praktijk blijkt dat het opleidingsbudget door veel werknemers niet volledig wordt opgemaakt. Dit moet dan volgens 70 procent van de ondervraagden, beschikbaar worden gesteld aan andere werknemers binnen de organisatie.

Per 2024 geen STAP-budget meer

Visma Raet besloot dit onderzoek te doen, omdat het kabinet vanaf 2024 het zogenoemde STAP-budget stopzet. Het STAP-budget is een subsidie van 1.000 euro die elke werkende of werkzoekende kon aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

"Nu het STAP-budget vanaf januari 2024 wordt afgeschaft en nog niet bekend is wat hiervoor in de plaats komt, komt de verantwoordelijkheid voor scholing weer bij de werkgever en de medewerker te liggen", zegt Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij Visma Raet. "Maar we zien regelmatig dat de werkgever hier geen budget voor wil vrijmaken. Dan komt de rekening bij werkend Nederland zelf te liggen en omdat opleidingen kostbaar zijn, is het gevolg dat de ontwikkeling tot stilstand komt."

Het STAP-budget was volgens Van der Velpen een goede oplossing hiervoor. "Nu het einde van het STAP-budget in zicht is, hoop ik dat er door de overheid snel gekeken wordt naar een alternatief, zodat ontwikkeling voor iedere Nederlander toegankelijk blijft."

LEES OOK: Dit zijn de beste ICT-studies voor HBO-studenten in 2023